1. Profeternas uppgifter

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeettojen tehtävät

Mål

 • Eleven lär sig varför Allah sände profeter enligt islamsk tradition.
 • Eleven lär sig vilka uppgifter profeterna hade inom islam: att förkunna Guds enhet, lära folket grunderna för ett gott liv och varna för de negativa konsekvenserna av dåliga vanor.
 • Eleven lär sig skillnaden mellan begreppen sändebud, rasul, och profet, nabi, och lär sig förklara deras betydelse, likheter och skillnader.
 • Eleven repeterar profeternas lärdomar och islams uppfattning om kedjan av profeter, som avslutas med profeternas sigill Muhammed.

Undervisningstips

 • Diskutera varför man behöver kunskap om profeten Muhammeds liv när man tolkar Koranen.
 1. Koranen förpliktar muslimerna att tro på profeterna.
 2. Koranen förpliktar muslimerna att följa profeten Muhammeds exempel.
 3. Enligt Koranen var profeterna förebilder för människorna i fråga om ett gott liv.
 • Gå igenom kedjan av profeter:
Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeettojen ketju

 

 • Använd några av följande koranverser när ni går igenom profeternas uppgifter: K 42:13, 2:129–141, 3:65–68, 2:131–132, 6:84–85, 22:78, 6:83–90.
 • Gör en tabell tillsammans:
Nabi Rasul
Profet Sändebud
Fick en uppgift men ingen skrift Fick en uppgift och en helig skrift
Är inte ett sändebud Är också profet