2. Idris

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Idris

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Idris.
  • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition lärde profeten Idris sitt folk att tro på en enda Gud och lärde dem många vetenskapliga färdigheter.
  • Profeten Idris exempel påminner eleven om att det är viktigt att studera.

Undervisningstips

  • Studera profeternas kedja på insidan av pärmen på Salam – islams väg 3–4 (finns också i undervisningstipsen för förra avsnittet).
  • Läs berättelsen om profeten Idris och diskutera betydelsen av hans uppfinningar.
  • Fundera på hur livet skulle se ut utan vetenskap och konst.
  • På bilden i avsnittet finns ett tyg som någon håller på att sy. Förklara med hjälp av bilden att profeten Idris, enligt islamska berättelser, prisade Gud vid varje stygn och vad han gjorde om han glömde det.
  • Bilden på sidan 172 syftar på hadithen om hur Idris såg Helvetets eld och Paradiset. Enligt berättelserna bad han Gud om att få se dessa platser och kunde inte sova på flera dagar när han hade sett elden. Sedan bad han om att få se Paradiset, och Allah befallde ett av träden i Paradiset att sänka ner en av sina grenar till jorden så att Idris kunde klättra upp till Paradiset. När Idris såg hur saligt och härligt Paradiset var ville han inte fara därifrån, och Allah visade honom sin nåd genom att låta honom stanna i Paradiset.