3. Shu’ayb

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Shu'aib

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Shu’ayb.
  • Eleven lär sig att i berättelsen sändes Shu’ayb för att korrigera den orätt och oärlighet som präglade handeln på hans tid och för att berätta om Gud.
  • Eleven lär sig att pengar som skaffats genom bedrägeri och svindel är förbjudna inom islam.

Undervisningstips

  • Fråga eleverna om de har blivit lurade när de har köpt något eller om de känner till riskerna med till exempel näthandel. Diskutera vad islam anser om sådan handel. 
  • Läs berättelsen om profeten Shu’ayb och jämför problemen på hans tid med riskerna i modern handel.
  • Diskutera varför profeten Muhammed i berättelen fick smeknamnet al Amin, den pålitlige, som handelsman.

På den finska webbsidan finns en koranvers (K. 7:85) i en ruta:

OCH TILL [folket i] Madyan [sände Vi] deras broder Shu`ayb. Och han sade: "Dyrka Gud, mitt folk - ni har ingen annan gud än Honom! Ni har fått ett klart vittnesbörd från er Herre. Mät och väg därför med fulla mått [i allt vad ni företar er] och inkräkta inte i något avseende på andras rätt. Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Detta är för ert väl, om ni är troende.