4. Musa

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Musa

Mål

 • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Musa.
 • Eleven lär sig att enligt Koranen gav Gud Musa en helig skrift, Tawra, på svenska Tora.
 • Eleven läser de tio budorden som Gud, enligt Koranen, gav Musa på två stentavlor.
 • Eleven bekantar sig med de landsplågor som Gud anses ha sänt till israelerna som straff för deras otro.
 • Eleven förstår att enligt islamsk tradition pågick ökenvandringen länge, nästan fyrtio år.
 • Eleven repeterar att Musa heter Mose på svenska.

Undervisningstips

 • Titta på bilden i läroboken, där Musas liv visas på en tidslinje i form av en olivkvist. Eleverna kan rita motsvarande tidslinje i sina häften och komplettera med detaljer som de kommer ihåg.
 • Diskutera vilka likheter det finns i berättelserna om profeten Muhammed och profeten Musa.
 • Inom den islamska traditionen jämförs berättelserna om profeten Musa och profeten Muhammed. Också profeten Muhammed hade många motgångar med sin stam enligt de islamska berättelserna. Han blev tvungen att göra hijra från Mekka till Medina, medan profeten Musa blev tvungen att vandra från Egypten till det förlovade landet Israel. Profeten Musas bok Tora anses vara en av de bäst bevarade av de böcker som Gud sände före Koranen. De tio budorden, som gavs till profeten Musa och hans folk, motsvarar den islamska uppfattningen om rätt och fel.
 • Fundera också på vilka slags under profeten Musa, enligt Koranen, fick vara med om.
 • De tio budorden finns i avsnittet om kristendomen. Påminn om att de är bindande regler för både muslimer, judar och kristna. Diskutera detta åtminstone i samband med avsnittet om kristendomen. Det finns ingen islamsk version av de tio budorden.