6. Zakariya

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Zakariya

Mål

 • Eleven bekantar sig med Imrans familj och dess ställning inom islam.
 • Eleven förstår att enligt Koranen var Mariams födelse ett under och att Allah gav Mariam välsignelser.
 • Eleven lär sig att enligt Koranen var profeten Zakariya Mariams vårdnadshavare på order av Allah.
 • Eleven bekantar sig med berättelsen om undret då profeten Yahya föddes.
 • Eleven repeterar Zakariyas och Yahyas svenska namn Sakarias och Johannes Döparen. 

Undervisningstips

 • Berätta att profeterna hade olika yrken. Enligt islamsk tradition var profeten Muhammed handelsman, Musa och Yusuf herdar, Dawud kung, Zakariya präst och Isa snickare.  
 • Repetera Tempelbergets betydelse för muslimer och judar.
 • Imrans släkt anses vara Mariams, Isas mors, släkt. Koranen likställer den här släkten med Ibrahims släkt.
 • Gå igenom profeternas uppgifter enligt islam och gör en lista över Zakariyas och Yahyas egenskaper som profeter:
Zakariya Yahya
Profet Profet
Präst i templet Zakariyas son
Mariams vårdnadshavare efter Imrans död Domare
Önskade sig en son som skulle ta över uppgiften som profet Var vänlig också mot djuren
 • Diskutera berättelsen om varför Mariams födelse var ett under.
 • Eleverna kan sammanställa Mariams egenskaper och exempel på hur hon var en förebild för mänskligheten enligt islamsk lära.