7. Isa

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Isa

Mål

 • Eleven lär sig att Isa var en av Allahs profeter inom islam.
 • Eleven bekantar sig med Isas och hans mor Mariams historia.
 • Eleven känner till Isas och Mariams svenska namn Jesus och Maria.
 • Eleven förstår varför det var ett under att Mariam, Yahya och Isa föddes enligt Koranen.
 • Eleven lär sig att inom islam är Mariam en förebild för alla, såväl kvinnor som män.

Undervisningstips

 • Visa på kartan var Jerusalem, Nasaret och Betlehem ligger. Eleverna tar reda på vad de här städerna har med profeten Isa att göra. Påpeka att bara Jerusalem nämns i den islamska traditionen, men att eleverna bör känna igen också de två andra städerna.
 • Eleverna kan samla information också om hur folk levde på profeten Isas tid, till exempel hur de klädde sig och vad de åt. Exempel finns på bilden på sidan 186. Eleverna kan diskutera vilken händelse bilden beskriver.
 • Diskutera vad man kan utläsa av att profeten Isa nämns 93 gånger i Koranen och att bara profeterna Adam, Nuh och Musa nämns fler gånger.
 • Berätta för eleverna att Mariam är den enda kvinna som har en sura i Koranen uppkallad efter sig.
 • Betona följande skillnader:
Islam Kristendom
Isa föddes genom jungfrufödsel. Jesus föddes genom jungfrufödsel.

Isa fick många under: han talade som baby och senare botade han sjuka.

Jesus fick många under, som han gjorde i vuxen ålder.
Isa blev inte korsfäst. Jesus dog på korset.
Isa upplyftes till Paradiset. Jesus upplyftes till himlen.
 • Påminn om att också Adam och Hawa föddes utan föräldrar enligt islamsk tro.
 • Repetera att muslimerna respekterar alla profeter lika mycket. Eftersom Jesus är Isa på arabiska får han inte kränkas.