1. Etik och moral

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Etiikka ja moraali

Mål

  • Eleven lär sig begreppet akhlaq och förstår att det består av olika delar: islamsk lag och rättsvetenskap, islamskt uppförande och uppfattningen om rätt och fel.
  • Eleven lär sig att syftet med den islamska lagen är att trygga och bevara alla människors liv.
  • Eleven lär sig att man enligt islam får avvika från det som anses vara rätt och fel för att skydda liv.

Undervisningstips

  • Uppmana eleverna att fundera på hur lagstiftningen i olika länder har uppkommit och varför det behövs gemensamma regler.
  • Förklara begreppet din, religion, som inom islam betyder människans liv i sin helhet: religionen är en naturlig del av vardagen och kan sällan särskiljas från det övriga livet.
  • Förklara innebörden av vers 68:4 i Koranen: Enbart Koranen är inte en tillräcklig källa för hur religionen ska utövas. För att förstå Koranen måste man känna till profeten Muhammeds exempel. Han är det bästa exemplet på hur Koranen ska tillämpas i det dagliga livet. Återgå exempelvis till avsnitt 6.3 Fem gånger per dag. Utan den kunskap som förmedlas via traditionen kan man inte be.