2. Den rätta vägen – sharia

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Oikea tie - sharia

Mål

 • Eleven lär sig vad sharia betyder och förstår hur den syns i muslimernas vardag. Sharia uppfylls när människorna följer den.
 • Eleven lär sig att den mest använda delen av sharia är familjelagstiftningen.
 • Eleven lär sig att sharia inte används som sådan någonstans i världen.
 • Eleven lär sig begreppen fiqh och fatwa.
 • Eleven förstår att det kan finnas flera riktiga rättsvetenskapliga tolkningar av samma sak.
 • Eleven vet vad en rättsskola är.
 • Eleven känner igen namnen på de fem största rättsskolorna.

Undervisningstips

 • Diskutera utgående från texten i boken vilka slags bestämmelser sharia innehåller.
 • Diskutera vad det betyder i praktiken att det finns ”många olika, men ingen enda rätt tolkning”. Kan muslimer ha olika åsikter och tillåter de avvikande åsikter?
 • Leta fram de tre vanligaste tolkningsmetoderna i texten. Ta del av bokens exempel om analogisk slutledning. Försök hitta på ett eget exempel.
 • Titta på kartan på sidan 196 och studera de geografiskt avgränsade största rättsskolorna. Fundera på om rättsskolornas gränser fortfarande stämmer.
 • När muslimer har flyttat till Europa har också sharia och den islamska livsstilen kommit hit. Inom den islamska världen bygger familjelagstiftningen ofta på respektive lands lagstiftning, men i Europa följer muslimer den islamska familjelagstiftningen som en del av sin religionsutövning genom en överenskommelse mellan makarna. Förklara vad familjelagstiftning betyder. (Familjelagstiftningen kan alltså genom en överenskommelse mellan makarna tillämpas på ärenden som gäller äktenskapet, barnen och släktrelationerna, förutsatt att besluten inte bryter mot landets lagar.)