3. Halal och haram

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Halal ja haram

Mål

 • Eleven vet vad halal och haram betyder.
 • Eleven lär sig att det också finns andra sätt att klassificera gärningar än att säga att de är lagliga och olagliga, det vill säga halal och haram.
 • Eleven lär sig att enligt islam är makruh en icke-önskvärd gärning som inte leder till synd.
 • Eleven lär sig att inom islam är mubah fritt valbara tillåtna gärningar, såsom att välja yrke.
 • Eleven lär sig att inom islam betyder mustahabb rekommenderade gärningar som ger en belöning, till exempel att hälsa på andra.
 • Eleven lär sig att fard är en obligatorisk gärning inom islam, till exempel att be. Enligt islamsk tro är det en synd att låta bli att göra en obligatorisk gärning.
 • Eleven lär sig varför islam lär att Gud har bestämt att det ska finnas förbjudna och tillåtna gärningar.

Undervisningstips

 • Eleverna tittar på bilden på sidan 199 och gör upp en tabell. Varje grupp bidrar med minst tre gärningar i varje kategori:
Haram Makruh Mubah Mustahabb Fard
Använda rusmedel Att svära Klä sig enligt egen smak Besöka släktingar Be
Äta förbjudna livsmedel Fördröja bönen Studera det man vill Ge sadaqa Fasta
Ta ut ränta Att ha roligt på andras bekostnad Välja yrke Sköta sin hygien Betala allmosa
 • Skriv rubrikerna ”goda gärningar – halal” och ”dåliga gärningar – haram” på tavlan och låt eleverna ge exempel på goda och dåliga gärningar.
 • Fundera vilken inverkan förbjudna gärningar kan ha på människan och hennes närstående.
 • Fundera på vilken inverkan förbjudna gärningar kan ha på samhället.
 • Diskutera varför det är svårt att veta om något är haram eller makruh. Ta tobak som exempel: Innan man visste att rökning var hälsofarligt, ansåg många lärda muslimer att rökning var icke-önskvärt på grund av lukten. Nu när det finns vetenskapliga bevis för tobakens hälsorisker anser många lärda att tobak är förbjudet.