4. Varför finns det förbud?

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Miksi on kieltoja

Mål

  • Eleven lär sig att regler finns till för att underlätta och trygga livet.
  • Eleven märker att religionens regler och förbud är till för allas bästa och att ett liv utan regler och förbud enligt islamsk tro är kaotiskt och till och med farligt.
  • Eleven förstår att det finns mycket fler tillåtna saker inom islam än förbud som skyddar mot det som är ont.

Undervisningstips

  • Titta på bilden på sidan 200 och diskutera dess första mening ”religionen är ett rättesnöre”. På vilket sätt är den ett rättesnöre enligt islam?
  • Förklara ordens ursprung: ordet islam betyder att underkasta sig Guds vilja. För att få frid inombords och i sitt hjärta ska människan, enligt islamsk tro, lita på Gud och leva enligt Hans anvisningar. Ordet muslim betyder en som har underkastat sig Gud. I Koranen säger Allah att människan är skapad enbart för att prisa Honom och att all gudstjänst utgår från tron på en enda Gud.
  • Diskutera att det inte alltid är lätt att utöva sin religion. Ibland kan det kännas som om religionen inte är så viktig bland allt övrigt liv. En del av islams regler kan också kännas gammalmodiga, onödiga eller för stränga.
  • Fundera på vilka regler det finns inom islam. Är de tillåtna sakerna skadliga? Är de förbjudna sakerna nödvändiga? Eleverna märker att reglerna kan hjälpa muslimerna att ta hand om sig själva.
  • Diskutera dagens problem: nätpoker, droger, identitetsstölder, webbens faror. Hur kan vissa moderna saker vara förbjudna inom islam, när Koranen uppenbarades redan för cirka 1 400 år sedan?