5. Islamskt uppförande

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islamilainen käyttäytyminen

Mål

  • Eleven lär sig att islamskt uppförande, adab, bygger på Profetens exempel och Koranen.
  • Eleven lär sig det islamska uppförandets grunder och värderingar.
  • Eleven lär sig att det finns mångfald inom islam också i fråga om detaljer i hur man ska uppföra sig.
  • Eleven lär sig att förmågan att leva sig in i hur någon annan har det är grunden för det islamska uppförandet.
  • Eleven lär sig att självutveckling hör till de religiösa skyldigheterna.

Undervisningstips

  • Gå igenom hadithen på sidan 203 om förmågan att förstå hur en annan person har det. Eleverna kan diskutera gruppvis i vilka situationer de själva vill ha hjälp.
  • Läs koranversen på sidan 203 högt. Fundera tillsammans på varför vänlighet ger en vänlig stämning och varför en negativ inställning ger en negativ stämning.
  • Diskutera varför det är viktigt att utveckla sig själv och hur man kan göra det.
  • Gå igenom tabellen på sidan 204. Diskutera om samma ideal finns i det finländska samhället.
  • Titta på bilden på sidan 205. På vilka olika sätt kan man göra det trevligt att studera tillsammans och hur kan eleverna påverka själva?