6. Att kontrollera sitt uppförande

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Oman käytöksen hallinta

Mål

 • Eleven lär sig att tolerans och gott uppförande är viktigt inom islam.
 • Eleven förstår att han eller hon bär ansvar för sina handlingar och att alla handlingar har följder.
 • Eleven förstår att man måste respektera lärare och föräldrar som människor.
 • Eleven funderar på sin egen attityd till europeiska seder.
 • Eleven förstår att flitigt studerande och arbete samt en öppen attityd gör det lättare att bli en del av det finländska samhället och bygga upp en framtid i Finland.
 • Eleven lär sig att förtal, lögner och svordomar inte hör till islam.

Undervisningstips

 • Läs koranverserna och hadithen i avsnittet och fundera på vad man kan lära sig av dem.
 • Diskutera hur föräldrarna vill att barnen ska uppföra sig i skolan och utanför hemmet.
 • Diskutera elevernas egna fördomar och situationer där de har uppfört sig dåligt. Hur kan de minska på det?
 • Diskutera elevernas uppförande på lektionen med hjälp av bilden på sidan 206. Uppför de sig som föräldrarna vill på lektionerna? Följer de skolans och klassens regler, också när läraren inte ser?
 • Diskutera vem som är läraren och vem som är vårdnadshavaren på bilden på sidan 207. Varför tror eleverna så?