7. Behandling av djur

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Eläinten kohtelu

Mål

  • Eleven förstår att människan har fått en ansvarsfull uppgift att skydda jordklotet och livet på jorden. Alla har sin uppgift i ekosystemet.
  • Eleven lär sig att det berättas i Koranen vilka livsmedel människan får använda.
  • Eleven lär sig att alla djur ska behandlas väl enligt islam.
  • Eleven lär sig vad halal-kött är och vad djurskyddslagen säger om halal-slakt.
  • Eleven funderar på hur djurens välfärd tillgodoses när djur föds upp för köttets skull.

Undervisningstips

  • Diskutera på vilka olika sätt människan kan utnyttja djuren. I texten sägs det att naturen i sig är värdefull. Vad betyder det?
  • Titta på bilden i läroboken av en blind person med ledarhund. Diskutera vilka tankar bilden och bildtexten väcker. Vad betyder bildtexten? Varifrån kommer uppfattningen om att muslimer inte tycker om hundar?
  • Sök koranverser som handlar om vilka djur muslimer får äta. Visa följande verser i Koranen: K. 2:173, 5:5, 6:118–119, 121.
  • Diskutera livsmedelsproduktionens inverkan på produktionsdjurens välfärd och på miljön i allmänhet. Jämför fastkedjad köttboskap med fritt gående nötkreatur och exempelvis vanliga burhöns med frigående höns.