9.2 Snart vuxen

Mål

  • Eleven lär sig att hårt arbete och studier lönar sig.
  • Eleven förstår att också han eller hon kan nå sina mål genom att jobba flitigt.
  • Eleven lär sig att studier och arbete värdesätts inom islam och hjälper människan att integreras i samhället.
  • Eleven förstår att samhället utvecklas och blir mångsidigare via mångsidig kunskap.

Undervisningstips

  • Diskutera varför det är viktigt att studera; varför är det viktigt med goda betyg, kunskaper och färdigheter?
  • Fundera på varför till exempel datatekniken har utvecklats under de senaste 20 åren. Hur har det varit möjligt?
  • Diskutera varför det är viktigt arbeta och känna att man är en aktiv medlem i samhället.
  • Diskutera också utslagning. Fråga eleverna vad de tror ligger bakom illamående och utslagning och hur man kan undvika det.