9.5 Ett barn föds

Mål

 • Eleven lär sig att barnen enligt islam är en välsignelse från Allah.
 • Eleven bekantar sig med födelseritualerna: inom islam viskar man adhan och iqama i den nyföddas öra.
 • Eleven märker att också pappan har en viktig och stor uppgift redan vid födelsen och under barnets första månader.
 • Eleven förstår att amning förespråkas inom islam. Det rekommenderas att barn ammas tills de är två år.
 • Eleven bekantar sig med aqiqa-traditionen.

Undervisningstips

 • Be eleverna ta med sig ett babyfoto av sig själv.
 • Diskutera varför flera islamska familjer vill ha barn och ber till Allah om att få barn.
 • Läs vers 21:89 i Koranen.
 • Fundera på varför adhan och iqama är viktiga inom islam.
 • På Youtube finns en nashid med babybilder med sökordet Nasheed Zain Bhikha - Hush Little Baby.
 • Diskutera aqiqa-traditionen: Varför ska man enligt islam ge pengar och kött till välgörenhet när man firar aqiqa?