9.6 Dags att ta farväl av morfar

Mål

  • Eleven lär sig att enligt islam är det viktigt att, när en muslim dör, läsa trosbekännelsen och vända den dödas ansikte mot Kaba.
  • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition har Profeten sagt att muslimerna ska respektera den döda genom att begrava denna så fort som möjligt.
  • Eleven lär sig att enligt islam ska den döda genomgå en stor rituell tvagning, ghusl, och att kroppen ska lindas in i vita svepdukar. Därefter är den döda färdig att begravas.
  • Eleven lär sig begravningsbönens betydelse inom islam.
  • Eleven lär sig att döden enligt islam är vägen till ett annat liv och att alla i sinom tid återvänder till Gud.

Undervisningstips

  • Inled lektionen med att fråga om någon känner till muslimernas begravningsritualer.
  • Diskutera vart muslimerna enligt islam kommer efter döden.
  • Berätta att det sägs i Koranen att Gud kommer att väcka alla till liv igen. Läs koranverserna 56:5–6, 81:1–4, 36:51, 39:68 och 39:73–74 tillsammans.
  • Berätta att enligt islamsk tradition uppmanade Profeten Muhammed muslimerna att tänka på döden och dödligheten bland annat genom att delta i begravningar. Han uppmanade också muslimerna att besöka sina käras gravar ofta för att läsa Fatiha och recitera Koranen i övrigt.