13-17 -år

Är det rätt att skicka vidare en video där någon gör bort sig?

Tycker du det är ok att företag har info om dig? Och vad är journalistreglerna?

På den här sajten finns information om integritetsskydd. Det handlar om hur andra kan använda uppgifter om dig och hur du kan kontrollera dessa uppgifter. Mycket vet du säkert från tidigare. Kanske väcker materialet diskussion och nya tankar. Målet är att ge dig information så att du kan fatta beslut som är för ditt eget bästa. Det är du som bestämmer.