Digitala spår

Du bestämmer vem du ringer och när. Teleoperatören registrerar det. Du bestämmer var du använder ditt bankkort. Banken registrerar det. Du bestämmer vilket sökord du använder på Google. Sökmotorn registrerar det. Du bestämmer vad du köper på webben. Webbplatsen registrerar uppgifterna. Under en helt vanlig dag efterlämnar du många spår som många kan vara intresserade av.

Sinä päätät6

Vet du vem som ser dig?

11 september 2001: Terrorister flyger in i World Trade Center i New York. Efter angreppet införs stränga säkerhetskontroller, nya pass, ökad telefonavlyssning, spårning av mobiltelefoner och övervakning av trafiken på internet för att förhindra nya angrepp och annan kriminell verksamhet.

Bruk och missbruk

Den ökade rädslan för terrorism och annan grov brottslighet har höjt vår toleransgräns för övervakning och kontroll. Den tekniska utvecklingen gör övervakningen möjlig. De flesta är positiva till att elektroniska spår används för att bekämpa kriminalitet, men är det rätt att vi alla i någon mån behandlas som kriminella, i händelse av att vi gör något galet i framtiden?

Aldrig förr har man kunnat samla in så mycket information om enskilda personer som i dag. Det kan vara lockande att använda informationen också för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd. Elektroniska spår kan användas på ett sätt vi inte vill, företag kan exempelvis använda dem i sin marknadsföring och försäljning.

Goda avsikter

Många samlar information om dig för att kunna erbjuda dig bra tjänster. Du är till exempel registrerad i offentliga hälso- och skolregister för att kunna erbjudas bra offentliga tjänster. Polisen och rättsväsendet samlar information och granskar elektroniska spår för att utreda brott, skydda liv och upprätthålla lag och ordning i samhället.

Det är viktigt att det finns klara regler för vem som har rätt att samla information om andra, hur informationen behandlas, vad den används till och hur länge den får lagras. Information som samlats in för ett visst ändamål ska inte utan vidare kunna användas i andra sammanhang.

Är övervakningen alltid berättigad?