Visste du att...

Många webbplatser är intresserade av att veta vem som besöker dem, och därför lagrar de en cookie på din dator

Som en öppen dagbok

Andra kan se vilka webbadresser du besökt genom att gå igenom antingen sökhistoriken eller tillfälliga text-, bild- och e-postfiler. Sådana filer försvinner inte automatiskt när webbläsaren stängs. Det här är viktigt att komma ihåg, i synnerhet om du delar dator med någon.

Hur kan de veta vem jag är?

Varje gång du kopplar upp dig till internet tilldelas du en IP-adress. IP-adressen är unik för varje enhet (dator, mobiltelefon, skrivare) och kan jämföras med ett telefonnummer. Internetleverantören registrerar när du är uppkopplad och vilken IP-adress du tilldelats. Webbplatserna registrerar dessutom vilka IP-adresser som besöker dem. Om polisen ska undersöka besöken på en webbplats, kan de granska webbplatsens logg och be internetleverantören om listor på vem som har använt IP-adresserna vid en viss tidpunkt.

Många webbplatser är intresserade av att veta vem som besöker dem och därför lagrar de en informationsfil (cookie) på din dator. Varje gång du går in på en webbplats, kontrollerar webbplatsen om du har en cookie på din dator, och i fall du har en registreras till exempel användarnamnet och lösenordet du loggat in med. Du kan blockera cookies genom att justera webbläsarens sekretessinställningar. Då kan det emellertid hända att alla webbplatser inte fungerar. Du bestämmer själv vad som är viktigare, integritetsskydd eller tillgänglighet.

Vem får se vad?

Det är viktigt att gå noggrant igenom sekretessinställningarna i de sociala nätverk, där du är medlem. Här följer några tips på vad du ska kontrollera:

  • Vem har tillgång till din information? Är din profil offentlig eller privat?
  • Har du skapat vänlistor så att du har kontroll över vem som ser vad?
  • Syns din profil påGoogle och andra sökmotorer?
  • Kan utvecklarna av applikationer använda dina uppgifter?
  • Vet du vilken information dina vänner kan dela om dig? Kan de till exempel tagga dig på foton?