Visste du att...

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen ska se till att dina personuppgifter används med respekt för dina rättigheter. Syftet med lagen är att skydda dig så att dina personuppgifter inte används på ett sätt som kränker ditt integritetsskydd.

Personuppgifter

En personuppgift är en uppgift som kan knytas till en enskild person eller till hans eller hennes familj. Ditt namn, din ålder, din adress och ditt telefonnummer är till exempel personuppgifter, om de kan knytas endast till dig. En bild där en person går att känna igen är också en personuppgift, även om det inte står något namn på bilden. Också de digitala spår om användarna på webbtjänster kan vara personuppgifter.

En personbeteckning består av födelsetiden (de sex första siffrorna), ett individuellt nummer och ett kontrolltecken. Din personbeteckning är en personuppgift.

Samtycke

I regel får ingen använda dina personuppgifter om du inte har gett ditt samtycke, det vill säga tillstånd. Det ska ske frivilligt och på ditt eget initiativ och du kan när som helst ångra dig. Det här är huvudregeln men det finns undantag. Staten och kommunerna har till exempel i många situationer rätt att registrera och använda dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Uppgifter och rätt till insyn

  • Om du ger ut dina personuppgifter, har du rätt att få veta vem som samlar in uppgifterna, vad de används till, om uppgifterna överlämnas till andra och i så fall till vem.
  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter andra har om dig, hur uppgifterna används och hur de har fått tag i uppgifterna.
  • Du kan kräva att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras.
  • Uppgifter som inte längre behövs för det ursprungliga syftet ska raderas.