Visste du att...

... app är en förkortning av "applikation"? Eller att dina föräldrar kan få tillgång till allt du har skrivit på Facebook?

Hjälp finns

Om du behöver hjälp med att ta bort uppgifter om dig själv på nätet, kan du titta på sidan som handlar om Integritetsskydd i det här materialet.

Dina föräldrar kan få veta allt

Nästan vart tredje barn mellan 9 och 12 år Finland är på Facebook, trots att åldersgränsen är 13 år. Om dina föräldrar får reda på att du är på Facebook när du är under 13 år, kan de be om att få tillgång till allt du har skrivit där. Facebook raderar också ditt konto, om de upptäcker att du inte är tillräckligt gammal.

Skydda ditt lösenord

Har du berättat ditt lösenord för en god vän? Det sociala nätverket goSupermodel har märkt att många av dess medlemmar har avslöjat sitt lösenord för sina vänner. Det kan leda till tråkiga situationer – som till exempel att någon loggar in på ens profil och gör saker som man inte hade gjort själv. Kom ihåg att den som vet ditt lösenord kan se all hemlig information du har på din profil.

När du registrerar dig i ett socialt nätverk ska du

  • läsa reglerna och kontrollera om det finns någon åldersgräns.
  • tala med dina föräldrar eller vårdnadshavare för att få hjälp med att skapa en trygg profil.
  • lära dig om sekretessinställningarna för att få en bild av vem som ser vad på din profil.
  • hålla ditt lösenord hemligt. Om du berättar det för någon, kan hon eller han logga in på din profil och göra saker du inte gillar.
  • fundera på om du ska använda eget namn, telefonnummer och adress.

Ordlista

socialt nätverk = webbplats, där du kan träffa vänner, vara kreativ, spela spel och dela tankar och bilder m.m. 
app = förkortning för ordet "applikation", som är ett program för smarttelefoner eller pekplattor. En app tar ofta information från webbaserade tjänster så att du kan spela spel, läsa e-tidningar, e-post, bloggar och så vidare.
sekretessinställningar = verktyg, där du kan ställa in vem som kan se information om dig. Sekretessinställningar heter på engelska ofta privacy settings