Om Du bestämmer

Du bestämmer är en översättning och bearbetning av det norska materialet Du bestemmer, som är ett samarbete mellan Teknologirådet, Datatilsynet och Senter for IKT i utdanningen. Den svenskspråkiga versionen är producerad av Utbildningsstyrelsen. Materialet har kommenterats av Dataombudsmannens byrå samt av Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU).

Du bestemmer / dubestemmer.no
Victor Bäck (banner med användning av Du bestemmer.no:s illustrationer, samt bakgrundsillustrationen)

Översättning

Firma Christel Forsblom