Till läraren

Detta material baserar sig på det norska materialet Du bestemmer. Materialet är avsett som underlag för diskussion och reflektion, och fokus ligger därför inte på regler.

I vissa klasser kan det passa bäst att använda materialet då och då under en längre tid, medan det i andra klasser passar bättre att jobba intensivt med den under till exempel en temavecka.

Du kan gå igenom materialet från början till slut, eller välja ut ett tema som är aktuellt just i din klass. Vissa teman passar bra att diskutera tillsammans, medan andra lämpar sig för diskussion mellan elever och föräldrar. Filmerna passar bra som diskussionsunderlag.

I en del skolor (i Norge) har en viss årskurs fått som uppgift att undervisa yngre elever i Du bestämmer-teman. Det fungerar ofta bra, eftersom de äldre eleverna också lär sig när de undervisar och samtidigt fungerar de som förebilder för de yngre eleverna.

Använd gärna materialet på föräldramöten. Många uppgifter och filmer passar lika bra för vuxna som för ungdomar. Det är viktigt med medvetna och engagerade föräldrar för att skapa goda nätvanor i hemmen.

Vi måste påminna om att vissa delar av materialet kan kännas obehagliga för en del elever. Det har hänt att elever när de gjort uppgifterna hittat känslig och personlig information om sig själva, som de inte visste fanns. Läraren måste därför i viss mån anpassa uppgifterna efter den aktuella elevgruppen.