Ungdom, ungdomskulturer

De unga söker sin plats i samhället. De vill höra till någon grupp och bli accepterade. De vill umgås med andra som tänker likadant. På detta sätt har det uppkommit olika ungdomskulturer.

Ungdomskulturgrupperna erbjuder en slags stödgrupp för unga med svag identitet. De unga klär sig, pratar, väljer musik m.m. enligt den modell som gäller inom gruppen. De unga får nya kompisar i gruppen.

Vuxna känner sig ofta främmande inför ungdomskulturerna eftersom de syns så tydligt och har vissa egenartade drag. Kunskap om olika ungdomskulturer undanröjer misstro och bidrar till förståelse för olika sätt att handla och leva. Också unga behöver kunskap om olika ungdomskulturer för att misstron mot andra grupper ska kunna avta.

Det går att närma sig det här ämnet via sådant som de unga känner till från förr. Först kan man diskutera de former av ungdomskultur som förekommer i den egna klassen, inom studerandens vänkrets och bostadsområde.

Ungdomskulturer
  • förenar unga som tänker på samma sätt
  • har kännetecken, stilar och regler för det sociala umgänget
  • kommersialistiska inslag, produktmärken
  • musiken spelar en intensiv roll.

Uppgift:

  1. Sök information på Internet om t.ex. ungdomskulturer, deras typiska drag och deras betydelse för unga.
  2. Vilka grupper finns företrädda i er klass?
  3. Vilka synliga kännetecken har de som företräder de olika ungdomskulturerna?
  4. Vilka värderingar och attityder förenar grupperna?
  5. Vilka negativa sidor kan ett medlemskap i en subkultur (undergrupp) föra med sig?
  6. Vilka subkulturer är för närvarande populära bland unga?

Exempel på subkulturer inom ungdomskulturen:

  • HEAVY
  • HIPPIE
  • PUNK
  • TECHNO
  • HIPHOP
  • GOTH
  • SKINNSKALLAR
  • SKEJTARE
  • GRAFFARE
  • SATANISTER
  • NÖRDAR
  • NATURAKTIVISTER
  • IDROTTANDE UNGDOMAR
  • MEDLEMMAR AV OLIKA GÄNG
  • RAGGARE, CRUISERS
  • DE SOM HÖR TILL UNGDOMSFÖRENINGAR
  • FÖRSAMLINGEN
  • SCOUTERNA
  • KLUBBAR, GRUPPER VID UNGDOMSGÅRDAR