Kompetensområdena i läroplanen

Läroplanen som trädde i kraft år 2016 presenterar sju kompetensområden som behandlas i Zooma in på biologi 7–9.

1. Förmåga att tänka och lära sig

Vi lär oss att bygga upp kunskap utifrån iakttagelser.
Vi övar oss att jämföra och klassificera organismer på basen av deras struktur.
Vi undersöker organismers struktur och anpassning till sin omgivning.
Vi funderar på betydelsen av naturens mångfald. 
Vi strävar till att förstå olika skeden av livets utveckling på jorden. 
Vi tränar informationssökning, forskning och rapportering.
Vi lär oss att arbeta systematiskt enligt den naturvetenskapliga processen och utgå från den när vi gör iakttagelser i naturen.

2. Kulturell och kommunikativ kompetens

Genom diskussionsuppgifter lär vi oss att resonera kring olika teman.
Vi lär oss att kritiskt granska och argumentera för olika alternativ för hållbar utveckling.

3. Vardagskompetens

Vi tränar på att arbeta och göra utflykter i naturen.
Vi tränar på att använda olika digitala verktyg, till exempel kartprogram, vädertjänster, ruttguider och kompass.
Vi tränar olika forskningsmetoder, till exempel att samla in arter, att ta prover, att registrera iakttagelser, att ta vattenprov, att använda mikroskop, att göra preparat, olika sätt att samla ryggradslösa djur, att använda termometer, att använda barometer, att mäta pH.

4. Multilitteracitet

Vi lär oss att presentera egna resultat grafiskt och med hjälp av kartor. 
Vi lär oss att tolka bilder och videor samt att tolka förändringar i naturen. 

5. Digital kompetens

Vi lär oss att använda digitala verktyg när vi gör och registrerar iakttagelser, när vi behandlar insamlade data, när vi planerar forskning, när vi rapporterar om forskning.
Vi använder oss av geografiska informationsprogram samt artkännedomsprogram.

6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap

Vi lär oss den naturvetenskapliga forskningsprocessen. 
Genom forskningskorten lär vi oss även att systematiken inom forskningsprocessen kan användas i konkreta naturobservationer.

7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Eleverna sporras till att aktivt och konstruktivt diskutera sina egna möjligheter att påverka sitt eget och andras liv.
Vi tränar på att fungera i olika grupper.
Vi strävar till att delta i eller arrangera ett evenemang där man engagerar sig för en hållbar framtid (till exempel morgonsamling, skräpkampanj eller loppis).
Vi lär oss de processer som upprätthåller liv.
Vi lär oss förstå betydelsen av naturens mångfald.

Kompetensområden i läroplanen