Livet och evolutionen, del 1

Innehåll

  1. Biologer undersöker naturen
  2. Vad är liv?
  3. Livet på jorden har utvecklats i miljarder år
  4. Världen är full av mikrober
  5. En del mikrober är nyttiga