Livet och evolutionen, del 2

Innehåll

  1. Växterna erövrar jorden
  2. Fröväxterna förökar sig genom pollination
  3. Roten, stammen och bladet har olika uppgifter
  4. Växter kan leva nästan var som helst
  5. Växterna ger oss vår mat