1. Växterna erövrar jorden

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

 • vad mossor och ormbunksväxter är
 • i vilka växtmiljöer mossor och ormbunksväxter växer
 • hur växtriket har utvecklats och hur växterna har brett ut sig över jorden
 • jämföra de olika växtgruppernas egenskaper med varandra.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 8–9)

Arter på den inledande illustrationen: 

Djur: sarv.

Växter: (övervattensväxter:) säv, kaveldun, (undervattensväxter:) ålnate, knoppslinga, (flytbladsväxter:) gul näckros, gäddnate, (på land:) gökblomster, gåsört, grönvide, mossa med sporgömmen, (övriga:) tarmalg, rödalg.

Växter är oftast gröna eftersom de har klorofyll och kan utföra fotosyntes. De har stam och blad. Algerna har bål.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen, välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 10 Grönslick 

Vilka/vilken organism kan du se på bilden?

Varför sitter algerna fast på stenarna? 
Så att de inte flyter iväg. Om de flyter iväg kan de flyta upp på land eller till en plats där inte kan fortsätta växa.

Vilka nya ord och begrepp kan du hitta på bilden eller behöver du för att berätta om bilden?

Varifrån är bilden? 
Östersjön, havet, vattnet, kusten...

Vad kan påverka det som sker på bilden? 
Hur högt vattenståndet är, hur varmt det är, hur mycket solljus det finns osv.

Vilken tid på året tror du bilden är från? Kan det vara någon annan årstid?

Hur tror du det känns om du rör i grönslicket?

Har du själv sett grönslick eller andra alger?

s. 13 Mossor

Vad föreställer bilderna? 

Vad syns på inzoomningen? 
En närbild av mossans gröna blad och ljusa sporkapslar som sticker upp ovanför bladen.

Varifrån är bilden?

Vilka andra växter ser du på bilden? 
Till exempel tallar, rönnar, träd, lav, ris...

Hur håller sig mossan fast på stenarna?

Hur tror du mossorna på bilden får vatten? Hur är det med träden?

Hur tror du det känns att gå på mossa?

Vilka nya ord och begrepp kan du hitta på bilden eller behöver du för att berätta om bilden?

Facit till uppgifterna på sidorna 17–19 

1. 
A)
Likheter: de är gröna, de har stam och blad.

Skillnader: vattenväxter har mjukare stam och tunnare blad som inte tål torka, landväxter har styv stam och hårdare blad som klarar torka. Om en vattenväxt tas upp på land hålls den inte upprätt utan den torkar fort och vissnar.

2. 
A)
Om mossan torkar ut går den i vila, men den dör ändå inte. När det regnar igen vaknar den upp på nytt och fortsätter att växa.

B) Sporerna flyger, svävar eller flyter ut i omgivningen. 

3. 
A)
Ormbunksväxterna har rötter som tar upp vatten ur marken. De har också ett system av rör som för vatten från rötterna ända upp till bladen. 

B) Örnbräken.

4. 
A)
Blåbär

B) Ärt

C) Hasselbuske, ek

5. 
Bild A = ormbunksväxter. Fuktiga och varma växtplatser.

Bild B = fröväxter. Växtplatserna varierar från mycket torra till mycket fuktiga.

Bild C = alger. I vatten och på fuktiga växtplatser.

Bild D = mossor. Fuktiga växtplatser, men växten överlever torrare perioder. 

Tilläggsinformation
Algerna tar upp allt vatten genom sin yta. Därför växer de inte på torra och soliga platser. Till exempel på norrsidan av en byggnad, dit solen inte når, kan det börja växa alger. Också i skuggan av ett träd är det typiskt med algförekomst.

Mossorna har förmåga att klara sig genom torka och köld. Ormbunksväxternas tunna blad förstörs snabbt i torka. Därför bör man regelbundet spreja ormbunksväxter som hålls som krukväxter.

Frön tål torka och köld och börjar gro först när förhållandena är gynnsamma. Därför har fröväxterna kunnat sprida sig till alla möjliga platser i världen.

7. Marmelad: till exempel hallon, apelsin.

Terpentin: tall. 

Rottingkorg: indisk rotting. 

Matolja: raps/solros/oliv.

T-shirt: bomull, tall (viskos).

Ordförklaringar 

 • alg
 • fröväxt 
 • förökning 
 • kärlväxt 
 • könlig förökning 
 • mykorrhiza
 • spor 
 • sporkapsel 
 • sporväxt

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Hur snabbt förökar sig encelliga grönalger?

 • Alger växer snabbare i mer näringsrikt vatten.
 • Ökad mängd solljus samt ökad temperatur (till en viss gräns, för hög temperatur hämmar tillväxten) får algerna att växa snabbare.
 • Resultatet torde visa att det mest näringsrika vattnet blir grönast, det vill säga innehåller mest alger.
 • Hypotesen kan vara ”Alger växer bäst i vatten som innehåller mycket växtnäring”.

Olika resultat kan bero på att det råkade finnas olika stor mängd eller olika algarter i vattnet från början, vissa arter växer snabbare än andra. Temperaturen och ljusmängden kan ha varierat om burkarna inte stod i samma fönster. Mängden växtnäring kan ha varierat på grund av mätfel.

Diskutera gärna eutrofiering i Östersjön i samband med experimentet.

Pdf-dokument att skriva ut.