Livet och evolutionen, del 3

Innehåll

  1. Djuren har olika sätt att klara sig
  2. Vatten är en krävande livsmiljö
  3. Många ryggradslösa djur lever i vatten
  4. Fiskar är perfekt anpassade till ett liv i vatten
  5. Groddjuren lever både på land och i vatten
  6. Kräldjuren förökar sig på land
  7. Fåglarnas flygförmåga gör att de finns över hela världen
  8. Däggdjuren ger sina ungar di
  9. Djurriket förändras hela tiden
  10. Människan har ansvar för naturen