1. Alla kroppsdelar samarbetar

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur celler bildar vävnader och vävnader bildar organ
•    hur organen bildar organsystem
•    hur organsystemen bildar en fungerande kropp.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 8–9)

Vad händer på bilden?
Ungdomar tränar i en redskapsgymnastiksal där det finns olika redskap: romerska ringar, bygelhäst, barr, rep från taket. Några ungdomar har tagit paus.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 10 Lingång

Vad föreställer bilden?
En person som går på lina på ett väldigt högt ställe.
Var är bilden tagen?
Varför är personen där?
Personen vill säkert utmana sig själv.
Hur har personen lärt sig att gå på lina?
Personen har säkert övat väldigt länge. I början har hen gått på en lina som är mycket närmare marken.
Varför håller personen händerna ut åt sidorna?
Hur tror du det känns att gå på lina där?
Har du någonsin gått på lina? Var då? Skulle du vilja gå på lina på ett ställe som på bilden? När behöver du ditt balanssinne i vardagen?

s. 12 Kromosomer

Vad föreställer bilden?
Människans kromosomer.
Var finns kromosomerna?
I cellkärnan i varje cell.
Hur vet du att det är en människas kromosomer?
Både på grund av antal och hur de ser ut. Alla arter har kromosomer som ser olika ut.
Vilka är könskromosomerna?
Vad består kromosomer av?

Gener som består av dna.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Har du någonsin hört om kromosomer? När då? Vad vet du om kromosomer?

s. 18 Stamceller

Vad händer på bilden?
En person donerar stamceller. Stamcellerna finns i benmärgen och tas med en stor nål ur bäckenbenet.
Varför samlar läkare in stamceller?
Vad kan stamceller användas till?

Varför är det just stamceller som samlas in och inte vilka celler som helst?
Hur samlas stamceller in?

De tas direkt från en persons benmärg. Stamceller kan också samlas in från blodet.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Vill du donera stamceller när du blir tillräckligt gammal? Varför/varför inte? Känner du någon som har donerat stamceller eller behövt få stamceller av någon?

Facit till uppgifterna på sidorna 21–23

1.
A) De idrottande ungdomarna använder åtminstone andningssystemet, blodcirkulationssystemet, utsöndringssystemet (svett), skelettet och musklerna, samt nervsystemet. De vilande ungdomarna använder dessutom matsmältningssystemet.

Alla organsystem används så gott som hela tiden: andningssystemet, blodcirkulationssystemet och nervsystemet används hela tiden och de håller oss vid liv. Men även när vi vilar eller sover används också de andra organsystemen. Matsmältningen är en lång process som är igång fastän det är många timmar sedan vi ätit, utsöndringssystemet likaså. Skelettet och musklerna används fastän vi inte rör på oss – särskilt muskler som vi inte själva kontrollerar, såsom hjärtat och tarmsystemets muskler.

2.
A) Ett embryo är en äggcell som smält ihop med en spermie (sädescell) och börjat dela på sig.

B) Stamceller är celler som kan utvecklas till vilken slags cell som helst. Efter att äggcellen och spermien smält ihop och börjat dela på sig är alla celler till en början stamceller. Även vuxna människor har en del stamceller i kroppen.

3.
A) Vävnader består av celler som alla har samma uppgift, till exempel muskelceller.

B) Bindväv, nervvävnad och muskelvävnad.

4.
Tarmarna – maten smälts
Lungorna – jag springer
Munnen – maten smälts
Skelettet – jag springer
Njurarna – jag kissar
Hjärtat – hjärtat slår, jag springer
Urinblåsan – jag kissar
Magen – maten smälts
Urinröret – jag kissar
Huden – jag känner kyla eller hetta
Musklerna – jag skriver, jag springer
Nervsystemet – jag känner kyla eller hetta, jag skriver, jag springer, jag sover
 

Det finns inga exakta svar här – till exempel kan vi ju också känna kyla eller hetta med munnen när vi äter. Svaren här är ett förslag.

6.
A) Svaren här beror förstås på personen, var hen är och vad hen gör. Till exempel kan magen kurra för att du är hungrig, du andas, ditt hjärta slår. Det finns mycket som sker som du inte märker av, till exempel jobbar ditt utsöndringssystem och din hjärna bildar nya minnen medan du funderar.

B) Till exempel: du tittar runt i rummet, du skriver med en penna eller på ett tangentbord, du kliar din arm, du sträcker på benen.

C) Till exempel: fastän du alltid använder en del muskler så kommer du att använda muskler som är viktiga för kroppens rörelse mer under gymnastiklektionen. Skelettet kommer också att användas mer och göra att du kan röra på dig. Ditt blodcirkulationssystem kommer att vara i full gång. Under matematiklektionen kanske du använder hjärnan och nervsystemet på ett annat sätt. Du använder handens och armens muskler för att skriva och dina sinnen för att läsa dina uppgifter eller lärarens presentation.

Ordförklaringar

•    andningssystemet
•    befruktning
•    benmärg
•    bindväv
•    blod
•    blodcirkulationssystemet
•    blodkärl
•    elektrisk impuls
•    foster
•    hjärtat
•    kromosomer
•    leukemi
•    läderhuden
•    matsmältningssystemet
•    muskelcell
•    muskelvävnad
•    nervcell
•    näringsämne
•    organ
•    organsystem
•    skelett
•    stamcell
•    underhud
•    vävnad
•    överhud

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Dina unika egenskaper
Även identiska tvillingar har olika fingeravtryck och irismönster, fastän deras genetiska material är identiskt (här finns dock även epigenetiska skillnader).
DNA-prov fås från alla celler som har en kärna eftersom den innehåller ditt DNA. Varje cellkärna innehåller hela ditt DNA. Lättast fås DNA från epitelceller från munnens slemhinna (kindens insida). Även t.ex. urin, avföring, fingernaglar och blod kan användas för att göra ett DNA-prov.

Pdf-dokument att skriva ut.