2. Alla organ kopplas ihop av blodcirkulationen

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur cirkulationssystemet fungerar
•    varför vi behöver ett cirkulationssystem
•    hur vi kan hålla våra hjärtan friska.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 24–25)

Vad händer på bilden?
En grupp ungdomar spelar boboll en solig dag.

Varför tror du blodcirkulationen är viktig för aktiviteten på bilden?
Till exempel: pulsen blir högre när vi springer och pulsen mäter hur snabbt hjärtat slår och pumpar blod genom kroppen.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 26 Blodkärl

Vad föreställer bilden?
En människas hand där alla blodkärl syns.
Varför finns det så många blodkärl i handen?
I handen finns många muskler och nerver som behöver syretillförsel och näring.
Hur tror du att bilden tagits?
Varför finns det blodkärl av olika storlek i handen?

Det finns stora artärer och vener som transporterar blodet till och från handen. De små blodkärlen, kapillärerna, gör att syre, koldioxid, näring och avfall kan överföras mellan blodet och cellerna.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Kan du se några blodkärl i din egen hand? Var då? Vilken färg är de? Varför då? Har du någonsin märkt att blodkärlen syns bättre eller sämre än vanligt, till exempel om du varit magsjuk och uttorkad?

s. 35 Blodgrupper

Vad föreställer bilden?
Påsar med donerat blod.
Hur samlas blod in vid en bloddonation?
Varför är blodet i påsar?
Vad betyder de olika bokstäverna på påsarna?
Bokstäverna anger vilken blodgrupp donatorn tillhör.
Varför behövs bloddonation?
Blod behövs för att behandla vissa sjukdomar.
Vilka olika blodgruppers blod finns i påsarna?
A+, B+, AB+ och O+.
Vet du vilken blodgrupp du hör till? Känner du någon som brukar donera blod? Vill du donera blod när du blir tillräckligt gammal? I en del länder, men inte i Finland, får donatorn betalt för att donera blod. Vilka är fördelarna och nackdelarna med Finlands strategi att inte betala för donerat blod?

s. 36 Trött elev

Vilket fenomen syns på bilden?
Anemi eller allmän trötthet.
Varför är personen trött, tror du?
Vad kan göra dej trött under skoldagen?
Varför är det viktigt att få tillräckligt med järn ur maten?
Det finns järn i hemoglobin, som gör att ditt blod kan transportera syre ut till alla kroppsdelar.
Vad händer om du har anemi?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Tror du att du får tillräckligt med järn ur maten? Varför då/varför inte? Brukar du ofta vara trött i skolan? Vad skulle göra dig mindre trött i skolan, tror du?

Facit till uppgifterna på sidorna 42–43

1.
A) Sårskorpor uppstår när du får ett sår och börjar blöda. Blodet koagulerar tack vare blodplättarna och blodplasmans fibrinogen. Efter ett tag torkar såret och bildar en sårskorpa.

Genom att dricka vatten ser du till att blodplasman inte blir för koncentrerad. Tack vare blodplasman kan alla cellers saltbalans och vätskebalans vara precis rätt, eftersom cellerna kan ta eller ge vatten från blodplasman.

2. Förklara följande begrepp:
A) Artärer är blodkärl som transporterar blod från hjärtat ut till kroppen. De har tjocka väggar.

B) Vener är blodkärl som transporterar blod från kroppen till hjärtat. De har tunnare väggar.

C) Kapillärer är våra minsta blodkärl. I kapillärerna överförs näring och syre från blodet till de omgivande cellerna, och avfallsprodukter och koldioxid överförs från cellerna till blodet.

3.
A) Att transportera syre.

B) Att försvara kroppen mot mikrober.

4.
Plasma – transporterar värme (2), [transporterar koldioxid (3)]*, transporterar näringsämnen (4), får sår att läkas (8)
Röda blodkroppar – transporterar syre (1), transporterar koldioxid (3)
Vita blodkroppar – försvarar dig mot bakterier (6)
Blodplättar – får blodet att koagulera (7), får sår att läkas (8)
Hemoglobin – binder syre (5)

* koldioxid kan transporteras på tre sätt: direkt i plasman, bundet till hemoglobin i röda blodceller eller till proteiner i plasman, eller genom att det tas upp av röda blodceller och omvandlas till bikarbonatjoner. Det sista sättet är det vanligaste.

Ordförklaringar

•    albumin
•    anemi
•    antikroppar
•    aortan
•    artär
•    blodgrupper
•    blodplasma
•    blodplättar
•    fibrinogen
•    förmak
•    hemoglobin
•    hormoner
•    hålvener
•    kammare
•    kapillärer
•    klaffar
•    kranskärl
•    lungartär
•    lungor
•    lungvenerna
•    nedre hålvenen
•    puls
•    Rhesusnegativ (Rh-)
•    Rhesuspositiv (Rh+)
•    röda blodkroppar
•    rörformade ben
•    ven
•    vita blodkroppar
•    vitamin
•    övre hålvenen

Pdf-dokument ska skrivas ut . Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Hur fungerar ditt hjärta?
Om vilopulsen är 70 slag per minut slår hjärtat 100 800 gånger på ett dygn (vilopulsen gånger 1440). Det blir ca 2,5 miljarder gånger under en livstid!
Hjärtat vilar ungefär en sjättedels sekund mellan varje slag. Under ett dygn blir det sammanlagt 4 timmar.

Vid ansträngning behöver kroppens muskler mer syre. Syret transporteras via blodet i de röda blodkropparna vars hemoglobin binder syret. Hjärtat pumpar blodet runt i kroppen. När pulsen ökar pumpas blodet snabbare runt i kroppen och det kommer mer syre till musklerna. Samtidigt ökar andningsfrekvensen så att gasutbytet i lungorna ökar (syre in, koldioxid ut).

Ju bättre kondition man har desto snabbare återgår pulsen till vilopulsen efter ansträngning.

Pdf-dokument att skriva ut.