6. Musklerna sätter kroppen i rörelse

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur muskler fungerar
•    ta hand om sina muskler
•    hur musklerna och benen samarbetar.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 86–87)

Vilka personer på bilden använder muskler?
Alla använder muskler, även personen som vilar.

Vad använder de musklerna till?
Till att stå på händerna, såga ved och prata teckenspråk, men muskler används också till exempel när vi andas, när vårt hjärta slår, och när vårt matsmältningssystem fungerar.

Arter på den inledande illustrationen:
Djur: aurorafjäril (på växterna, honan ljusare och hane), rödstjärt (på bordet), nässelfjäril (flygande), rådjur, pungvarg på den ljusblå tröjan
Växter: gullris, prästkrage, timotej, backnejlika, trift (framme)

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 88 Fotbollsspelare

Vad gör personen på bilden?
Personen spelar fotboll.
Vilka muskler använder personen?
Väldigt många! Särskilt benmusklerna, magmusklerna, ryggmusklerna och också nackmusklerna.
Hur gör musklerna att kroppen kan röra på sig?
De dras ihop och slappnar av.
Varför behöver vi både muskler och ben?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Har du spelat fotboll? Tycker du om någon bollsport? Varför/varför inte? Vilken muskel använder du mest, tror du?

s. 90 Ukulelespelare

Vad gör personen på bilden?
Personen spelar ukulele.
Vad betyder muskelminne?
Hur utvecklas muskelminnet?
Genom att vi övar en viss rörelse om och om igen. Hjärnan lär sig då de här rörelserna så vi inte behöver tänka på dem varje gång vi utför dem.
Vilka muskler behövs för att spela ukulele?
Varför är det bra med muskelminne?
Muskelminnet gör att vi kan lära oss fler och fler olika rörelser, eftersom vi inte hela tiden behöver koncentrera oss på varje rörelse vi gör.
Vilka rörelser har du lärt dig utantill? Har du upplevt att t.ex. en sifferkod eller ett lösenord är lättare att komma ihåg om du tänker på hur du slår in det på ett tangentbord? Varför tror du att det är så? Spelar du något instrument? Vilket då?

Facit till uppgifterna på sidorna 94–95

1.
A) De flesta personer använder skelettmuskler i armarna, i magen och ryggen, och i ansiktet. Till exempel personen som sågar använder också böjar- och sträckarmusklerna i armarna.
Alla använder glatta muskler, till exempel de runt blodkärlen och tarmarna. De här används dock utan att vi medvetet kontrollerar dem. Alla använder också hjärtmuskeln!

Ja, den vilande personen använder, liksom alla andra, flera muskler som inte kan styras med viljan: glatta muskler och hjärtmuskeln.

2. Bicepsmuskeln böjer och tricepsmuskeln sträcker överarmen.

3.
A) Exempel: böjar- och sträckarmusklerna i armarna och benen, ansiktsmusklerna, magmusklerna, ryggmusklerna, musklerna i händer och fötter.

B) Exempel: hjärtmuskeln, musklerna runt tarmen, musklerna runt blodkärlen, musklerna i magsäcken.

4.
A) Bicepsmuskeln och tricepsmuskeln.

B) Musklerna på bakre och främre sidan av underbenet (vadmuskeln och skenbensmuskeln).

C) Musklerna på framsidan och baksidan av låret (lårbensmuskeln och hamstringsmusklerna).

5.
D) Tänk till exempel på vilka skelettmuskler och vilka glatta muskler du använder under de olika lektionerna. Även under matematiklektionen kommer du att använda skelettmuskler!

Ordförklaringar

•    biceps
•    böjarmuskel
•    glatt muskel
•    hjärtmuskel
•    skelettmuskel
•    sträckarmuskel
•    triceps

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Musklerna gör rörelser och Mät tjockleken på din böjarmuskel i överarmen
Fingrarnas böjar- och sträckarmuskler sitter i underarmen. Därför blir man trött i armen och där kan bildas mjölksyra när man arbetar länge med fingrarna.

När muskeln arbetar drar den ihop sig och blir kortare och tjockare. När man tränar sina muskler får de bl.a. fler mitokondrier, blodkärl och växer i storlek.

Mer att testa: Kan du lyfta på ett ögonbryn i taget? Kan du blunda bara med det ena ögat? Kan du vifta på öronen? Det är muskler som gör även dessa rörelser. Du kan alltså träna även dina ögonbrynsmuskler!
 

Pdf-dokument att skriva ut.