7. Kroppen utsöndrar ämnen som den inte behöver

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur utsöndringsorganen fungerar
•    varför utsöndringsorganen behövs
•    hur levnadsvanorna påverkar utsöndringsorganens funktion.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 96–97)

Vad händer på bilden?
Några personer tränar i ett gym: en använder träningscykel, en lyfter vikter, en dricker vatten och en går iväg mot toaletterna.

Varför går vi på toaletten?
För att göra oss av med avfallsprodukter som blir kvar efter att kroppen tagit upp näringsämnen från mat och dryck.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 99 Gula ögon

Vilket fenomen syns på bilden?
En leversjukdom som gör att ögonen blir gula (gulsot).
Varför är personens öga gult?
Levern fungerar inte som den ska.
Vilka uppgifter har levern?
Var finns levern?

I buken, under diafragman och gömd bakom revbenen.
Vilka ämnen producerar levern?
Olika proteiner såsom fibrinogen, även galla och urinämne.
Har du någonsin sett en lever, till exempel av en ko eller en höna? Var då? Kan man äta lever, tror du?

s. 102 Njurarna

Vad föreställer bilden?
En människas njurar och urinvägar.
Vilken uppgift har njurarna?
De filtrerar blodet och avlägsnar avfallsprodukter.
Var finns njurarna?
Hur reglerar njurarna kroppens vätskebalans?
Genom att producera mer eller mindre urin, dvs. mindre eller mer koncentrerad urin.
Hur tillverkar njurarna urin?
Vad består urin av?

Vatten, urinämne, salter, doftämnen, färgämnen, hormoner och läkemedelsrester.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Varför har vi två njurar, tror du? Tror du att en person kan överleva med en njure?

s. 103 Avloppsvatten

Vilket fenomen syns på bilden?
Rening av avloppsvatten.
Varifrån kommer avloppsvatten?
Varför är det viktigt att avloppsvattnet renas?
För att undvika att giftiga ämnen och stora mängder näring kommer ut i naturen eller på ställen där människor bor.
Vad kan forskare få reda på genom att undersöka avloppsvatten?
Till exempel hur mycket droger som används på ett visst ställe och vilka mediciner som inte bryts ner helt och hållet.
Vart åker det renade avloppsvattnet?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Kan du komma på några ställen där avloppsvattnet inte renas? Vad händer med avloppsvattnet om ett avloppsrör har sprungit läck någonstans? Hur gör stora fartyg med sitt avloppsvatten? Hur har de gjort tidigare? Har något ändrat? Tycker du att det är viktigt att rena avloppsvatten? Vet du var det reningsverk finns som renar vattnet från ditt hem?

Facit till uppgifterna på sidorna 105–107

1.
A) Salter, urinämne och vatten förs ut genom huden när vi svettas. Koldioxid och vatten förs ut genom lungorna när vi andas. När vi går på toaletten utsöndrar vi salter, urinämne, hormoner och rester av läkemedel blandat med vatten i urinen och fibrer, bakterier och vatten i avföringen.

Genom att du behöver kissa och genom att du hålls frisk, eftersom njurarna avlägsnar avfallsämnen från blodet. Njurarna reglerar också vätskehalten i kroppen, så att cellerna får tillräckligt med vätska.

2.
A) Utsöndringsorganen avlägsnar sådant som kroppen inte behöver ur kroppen, till exempel de delar av maten vi inte kan använda och ämnen som kroppen producerar men som den inte behöver (till exempel som biprodukter).

B) De avfallsprodukter som kroppen producerar måste komma ut ur kroppen, annars kan de bli giftiga.

3. Olika proteiner som är viktiga för kroppens funktioner, till exempel fibrinogen som är viktigt för blodets koagulation. Levern tillverkar galla, som bryter ner fetterna i maten. Levern producerar också urinämne av proteinrester. Urinämnet försvinner ur kroppen via urinen och svetten.

4.
A) Vi utsöndrar mindre urin när det blir varmare.

B) Vi utsöndrar mer svett när det blir varmare.

C) Mängden svett börjar öka.

D) Då utsöndras ungefär lika mycket svett och urin.

Ordförklaringar

•    njurarna
•    urinblåsa
•    urinledare
•    urinämne
•    utsöndringsorgan

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Vad säger urinen om dig?
Ett glas vatten är ca 2,5 dl. När man dricker mer vatten blir urinen mer utspädd och färglös. När urinen har en mörk gul färg och kanske luktar starkt betyder det att den är mer koncentrerad och att personen kanske har fått i sig för litet vätska.
Genom att ta ett urinprov kan man få reda på t.ex. om personen har diabetes, har en urinvägsinfektion, är gravid eller har använt droger.
Det är farligt att dricka stora mängder vatten på en kort tid. Vid s.k. vattenförgiftning blir kroppsvätskorna alltför utspädda och elektrolytbalansen i kroppen rubbas. Detta leder till att cellerna tar upp för mycket vatten och det bildas ödem i hjärnan och andra inre organ. Symtom på vattenförgiftning är huvudvärk, yrsel, kramper, koma och i värsta fall döden.

Pdf-dokument att skriva ut.