Människan, del 8

Innehåll

1. Människans kropp anpassar sig till förändringar
2. Nervsystemet tar emot, transporterar och behandlar elektriska signaler
3. Hjärnan styr kroppens funktioner
4. Sinnena samlar information om vår omgivning
5. Hormonerna reglerar kroppens utveckling och beteende
6. Kroppens immunförsvar skyddar oss mot sjukdomar