2. Nervsystemet tar emot, transporterar och behandlar elektriska signaler

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur nervsystemet reglerar och styr allt vi gör
•    hur nervsystemet och nervcellen fungerar
•    var i kroppen nerverna finns.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 20–21)

Vad håller de olika personerna i rummet på med?
En person spelar keyboard eller piano med hörlurar, två personer tittar på en skräckfilm eller spännande tv-serie och en person kommer in med popcorn och andra godsaker, och ser ut att snubbla på ett par skor.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 24 Dansare

Vad händer på bilden?
Fyra personer dansar/hoppar.
Vilka delar av nervsystemet använder personerna på bilden?
Vilka sinnen är viktiga för personerna på bilden?
Balanssinnet för att hållas upprätta, synsinnet för att se omgivningen och de andra personerna, hörselsinnet för att lyssna på musik?
Varför är alla personer i lite olika ställning?
Personerna har kanske övat olika länge, alla personer har olika kroppar och nervsystem, de kanske inte ens försöker göra samma rörelse.
Varför blir vi bättre när vi övar?
Tycker du om att dansa? Varför/Varför inte? Finns det någon rörelse du är särskilt bra på? Vilken då? Hur länge har du övat på den? Kan du tänka dej något tillfälle där balanssinnet fungerar nästan för bra (till exempel åksjuka)? Har du upplevt något sådant?

s. 30 Stress

Vilket fenomen föreställer bilden?
Stress/hur det autonoma nervsystemet fungerar.
Varför är personen på bilden stressad?
Hur märks det att hen är stressad?
Till exempel: ansiktsuttrycket, kroppsspråket.
Vilken del av personens reaktion styrs av det somatiska nervsystemet?
Händerna som hålls på sidorna av huvudet.
Vilken del av det autonoma nervsystemet?
Att pulsen blir snabbare och andningen tätare.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Hur känns det att vara stressad? Känner du dej ofta stressad? Vad kan du göra för att känna dej mindre stressad? Finns det något som skulle hjälpa dej klara av en stressig provsituation bättre? Vad då? Tror du att det skulle gå att få igenom ditt önskemål i klassen? Finns det något som är bra med att vara stressad, tror du?

s. 33 Reflexer

Vilket fenomen föreställer bilden?
Reflexer.
Vad är en reflex?
Varför har vi reflexer?
Hur kan en reflex vara så snabb?
Eftersom signalen går från sinnesorganen till ryggmärgen, som gör att vi reagerar – signalen behöver alltså inte gå ända till hjärnan innan vi reagerar.
Varför gör en reflex att vi reagerar först och känner av smärtan först efteråt?
Eftersom signalen från sinnesorganen går till hjärnan först efter att vi reagerat reflexivt.
Varför försvinner en del reflexer när ett barn växer upp?
De behövs inte längre.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Vilka reflexer har du märkt hos dej själv? Kan det finnas något dåligt med en reflex, tror du? Vad då? Har du någonsin märkt att reagerat först och känt smärta efteråt? När då?

Facit till uppgifterna på sidorna 42–43

1.
A) Till exempel pianospelande, gång, händer som lyfts upp till ansiktet.

Det autonoma nervsystemet fungerar alltid, vilket gör att vi andas och att hjärtat slår. Det autonoma nervsystemet fungerar också när vi blir skrämda eller håller på att falla.

Personen som håller på att snubbla reagerar reflexivt för att minimera risken för skada. Personerna som är skrämda reagerar också reflexivt genom att haja eller hoppa till.

2.
A) En del av nervcellen. Axonet är långt och tunt och nervsignalen åker längs det.

B) En del av nervcellen. Dendriten finns i ena endan av nervcellen och där tas impulserna emot.

C) Det ställe där två nervceller möts och nervimpulsen överförs från en cell till nästa (eller stoppas).

D) Kemiska ämnen som avsöndras i synapsen. Den elektriska impulsen gör att signalsubstanserna avges och när de binds till nästa cell kan de skapa en ny elekrisk impuls.

3.
A) Det somatiska nervsystemet är den del av nervsystemet som vi kan styra med viljan. Nerverna där går ut till skelettmuskler, som gör att vi kan röra på dem.
Det autonoma nervsystemet styrs inte av viljan. Den här delen styr de inre organens funktion, och nerverna går huvudsakligen ut till glatta muskler och hjärtmuskeln.

B) Det somatiska nervsystemet styr till exempel våra rörelser och det autonoma nervsystemet styr till exempel vår andning.

4.
A) De är viktiga för vår överlevnad.

B) Sugreflexen.

Ordförklaringar

•    autonoma nervsystemet
•    axon
•    cellkropp
•    centrala nervsystemet
•    dendrit
•    impuls
•    nerv
•    nervimpuls
•    nervände
•    perifera nervsystemet
•    receptor
•    serotonin
•    signalsubstanser
•    somatiska nervsystemet
•    synaps
 

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Hur snabbt fungerar ditt nervsystem?
När man är uppvärmd minskar reaktionstiden i nerverna eftersom nervledningsförmågan ökar och man blir snabbare på att fånga linjalen. När man vet vad som skall hända kan man börja reagera i förtid, dvs. gissa när man skall ta i linjalen. Det här kan naturligtvis påverka resultatet. Faktorer som ökar reaktionstiden är till exempel om man sovit för litet eller är påverkad av alkohol eller droger.

Detta experiment kunde ge upphov till en diskussion om reaktionsförmågan i trafiken hos personer som är påverkade av alkohol eller droger.

Pdf-dokument att skriva ut.