3. Hjärnan styr kroppens funktioner

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur hjärnan är byggd och hur den fungerar
•    hur människan minns och lär sig nya saker.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 38–39)

Vad gör personerna på bilden?
De spelar musik tillsammans, en person ligger på soffan och läser.

Vad har personerna på bilden lärt sig?
De har lärt sej spela olika instrument, att sjunga och att läsa. De har också lärt sej gå och att prata.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 40 Elektrodmössa

Vad föreställer bilden?
En person som har elektroder på huvudet.
Vad mäter elektroderna?
Vad är skallbenets viktigaste uppgift?
Att skydda hjärnan.
I vilken del av nervsystemet finns hjärnan?
Centrala nervsystemet.
Varför mäter vi hjärnans elektriska aktivitet?
Till exempel för att undersöka epilepsi och sömnkvalitet.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Kan du märka av din hjärna? Hur då? Har du någonsin märkt att din hjärna använt mycket energi, till exempel när du har lärt dig något nytt?

s. 43 Tecknare

Vad föreställer bilden?
En person som tecknar.
Vilken del av hjärnan är viktig för aktiviteten på bilden?
Vad gör lilla hjärnan?
Den gör att vi kan göra små och exakta rörelser, och den hjälper oss att hålla balansen.
Varför är det viktigt att vi kan utföra små, exakta rörelser?
Till exempel: så att vi kan skala mat, så att vi kan bygga och ändra maskiner, så att vi kan spela instrument (och bygga dem!).
Var finns lilla hjärnan?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Vilka små, exakta rörelser är du bra på? Tycker du om att teckna? Vad skulle du vilja lära dej bättre som kräver små, exakta rörelser? Varför hade så många en så vacker handstil tidigare? Hurudan är din handstil? Kan alla lära sej fin handstil, tror du? Varför/Varför inte?

s. 44 Trötthet

Vad händer på bilden?
Två personer sover på dagen.
Var finns personerna?
I en bil.
Vilken del av hjärnan reglerar vår känsla av sömn?
Var finns hjärnstammen?
Mellan ryggmärgen och stora hjärnan.
Vad annat gör hjärnstammen än att den reglerar vår sömighet?
Den reglerar andningen, hjärtat, blodtrycket, olika reflexer och känslan av hunger och törst.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Sover du tillräckligt? Brukar du bli trött på dagen? Tycker du om att ta en tupplur? Tycker du om att sova i bilen?

Facit till uppgifterna på sidorna 59–61

1.
A) Till exempel: olika delar av hjärnan är involverade, såsom hjärnbarken som reglerar rörelser och olika sinnen, till exempel hörselsinnet. Lilla hjärnan gör att vi kan göra små, exakta rörelser som behövs när vi spelar instrument. Övning av en viss förmåga gör att nya synapser och nervceller utvecklas, vilket skapar minnesspår i hjärnan.

Personerna som spelar instrument använder lilla hjärnan för små, exakta rörelser. Sångaren använder hjärnbarken till att sjunga. Personen som läser använder hjärnbarkens synområde.

2. Stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen.

3.
A) Mellan hjärnhalvorna, mitt i hjärnan.

B) Längs ut på hjärnan, på hjärnans yta.

C) Mellan ryggmärgen och hjärnan.

4.
A. exakta fingerrörelser (lilla hjärnan)
B. här uppstår sinnesförnimmelser (stora hjärnan)
C. påverkar hur länge vi sover (hjärnstammen)
D. förenar hjärnhalvorna (hjärnbalken)
E. här uppstår känslan av hunger (hjärnstammen)
F. producerar tankar (stora hjärnan)
G. producerar minnen (stora hjärnan)

5.
A) Till exempel: vi kan fatta beslut som påverkar hur vår framtid ser ut, vi kan lära oss av våra misstag och vi har större kontroll och mer ansvar över våra handlingar.

B) Till exempel: olika livsskeden medför olika utmaningar och aktiviteter, och tack vare att hjärnan förändras så kan vi klara av de olika utmaningarna och aktiviteterna.

C) Övning och känslor som vi associerar med övningen.

Ordförklaringar

•    blodtryck
•    EEG
•    epilepsi
•    hjärnbalken
•    hjärnbarken
•    hjärnstammen
•    hypofysen
•    lilla hjärnan
•    mellanhjärnan
•    nysreflex
•    stora hjärnan
•    sväljreflex

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Hur bra koncentrerar du dig?
När man måste säga färgen på ordet och inte den färg som står skrivet förlängs reaktionstiden. Detta kallas Stroop-effekten efter den amerikanska psykologen John Ridley Stroop som undersökte detta på 1930-talet. En teori är att det kräver större koncentration när man skall säga färgen och inte läsa ordet. En annan teori är att människor läser ord snabbare än de säger färger eftersom läsning är mer automatiskt medan att säga färgen kräver aktiv tankeförmåga.

Om man är trött kan koncentrationsförmågan påverkas negativt. Yttre orsaker såsom olika ljud, rörelser och dofter kan göra så att koncentrationsförmågan minskar. Även inre orsaker som hunger och smärta kan påverka koncentrationsförmågan.

Om man är färgblind kan försöket vara svårare att utföra.

Pdf-dokument att skriva ut.