5. Hormonerna reglerar kroppens utveckling och beteende

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    vad hormoner är och var de avsöndras
•    hur olika hormoner fungerar i kroppen
•    hur hormonerna och nervsystemet samarbetar.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 66–67)

Vad gör personerna på bilden?
De hoppar fallskärm.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 68 Barnbild

Vad föreställer bilden?
En tonåring och en barndomsbild av hen.
Vilka är personerna på bilden?
De är samma person, men i olika ålder.
Vilka är de största skillnaderna mellan personen på det gamla fotografiet och personen på bilden?
Vilka likheter finns mellan dem?
Vilken inverkan har hormoner på puberteten?
Ändringar i hormoner gör att puberteten inleds.
Hur gamla tror du personerna på bilderna är?
Känner du igen dej själv i barndomsbilder? Hur ser du likadan ut? Hur ser du annorlunda ut? Hur tror du att du kommer att se ut om 20 år eller om 40 år? Varför?

s. 73 Diabetiker

Vad händer på bilden?
En person mäter sitt blodsocker.
Varför mäter personen sitt blodsocker?
Personen har diabetes och producerar inte insulin. Genom att mäta sitt blodsocker får hen reda på om hen borde ta insulin eller inte.
Vilken medicin tar en diabetiker vars blodsocker är för lågt?
Vad är insulin?
Ett hormon.
Vilken körtel producerar insulin?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Har du någonsin mätt ditt blodsocker? Känner du någon med diabetes? Varför heter typ 1-diabetes ungdomsdiabetes, tror du?

s. 73 Kvällsbild

Vilket fenomen syns på bilden?
Blått ljus från en telefon, som stör melatoninproduktionen.
Vilket hormon påverkas av det blå ljuset i till exempel telefoner och datorer?
Var produceras melatonin?
I tallkottkörteln.
Vilken uppgift har melatonin?
Det förbereder oss för sömn genom att göra oss trötta.
Varför utsöndras melatonin mest under natten?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Brukar du använda din telefon eller dator sent på kvällen? Tror du att det har någon inverkan på hur lätt du somnar på kvällen? Varför/Varför inte? Har du märkt någon skillnad i skolan dagen efter en lång natt vid datorn eller på telefonen? Har det någon inverkan på hur du umgås med dina kompisar eller tar in ny information?

Facit till uppgifterna på sidorna 84–85

1.
A) Till exempel: kortisol (stress), adrenalin (utmanande situation), kanske också tyroxin (värmeproduktion).

Kortisol gör att blodsockerhalten hålls hög, som gör att cellerna har mycket energi att ta till. Adrenalin gör att hjärtat slår snabbare, du andas snabbare och hela kroppen är spänd. Tyroxin påverkar bland annat kroppens värmeproduktion.

De är troligen fulla av energi men lite senare kan de bli ganska trötta.

2.

A) Till exempel: hormoner gör att vi blir trötta på kvällen, att vi får extra energi när vi är stressade, att våra muskler och ben växer, att våra könskörtlar utvecklas och att vi skyddar våra vänner.

B) Med blodet.

3.
A) En körtel som producerar hormoner.

B) Till exempel: sköldkörteln, hypofysen, binjurebarken.

4.
A) Tallkottkörteln.

B) Det påverkar vår dygnsrytm och gör att vi blir trötta på kvällen.

5. Skelettet och musklerna.

6.
A) Troligen tre.

B) Det går snabbt upp och sedan snabbt ner igen. När insulinproduktionen går upp kan cellerna ta upp mer socker ur blodet, vilket gör att blodsockret sjunker.

C) Insulinproduktionen går ner.

D) När vi sover och innan vi äter frukost. Då finns det lite blodsocker att tillgå.

E) Till exempel: efter en stor måltid.

Ordförklaringar

•    adrenalin
•    binjurar
•    blodsocker
•    diabetes
•    endokrina körtlar
•    insulin
•    kortisol
•    könshormoner
•    livsfunktioner
•    melatonin
•    oxytocin
•    sköldkörteln
•    tallkottkörteln
•    testosteron
•    tillväxthormon
•    testiklar
•    tyroxin
•    äggstockar

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Hur fungerar vår inre klocka?

En stor del av livet på jorden har en dygnsrytm. I undersökningar som gjorts på människor så har personer som är i totalt mörker en längre tid också en dygnsrytm på nästan exakt 24 timmar.

Pdf-dokument att skriva ut.