6. Kroppens immunförsvar skyddar oss mot sjukdomar

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur kroppen försvarar sig mot faror
•    hur vacciner fungerar
•    vad allergier är.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 78–79)

Vad händer på bilden?
En person vaccineras och en person tvättar händerna.

Var befinner personerna sig?
Troligen på en hälsocentral eller vid skolhälsovården.

Varför tvättar en person händerna?
För att de ska vara rena och utan skadliga bakterier, virus och andra mikroorganismer.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 83 Bränd hud

Vad föreställer bilden?
Solbränd hy.
Hur har huden blivit bränd?
Varför kan det vara farligt att huden bränns av solen?
UV-strålningen från solen kan bränna huden och orsaka cellförändringar. De här kan i värsta fall utvecklas till hudcancer.
Vilken inverkan har melanin på risken för att bli solbränd?
Melaninet skyddar mot UV-strålningen från solen.
Vad är melanin?
Ett färgämne.
Var produceras melanin?
Har du någonsin blivit solbränd? När då? Brukar du skydda dej mot solen? Varför/Varför inte? Hur kan du skydda dej mot solen?

s. 85 Vattkoppor

Vad syns på bilden?
Vad är vattkoppor?
Varför får en person vanligen bara vattkoppor en gång under sitt liv?
Vad betyder immunitet?
På vilka sätt kan en person få immunitet?
Vilka vita blodceller är viktiga för att vi ska utveckla immunitet?
Hur tror du det känns att ha vattkoppor? Tycker du att det är bra att ha immunitet mot en sjukdom? Varför/Varför inte?

s. 89 Lekande barn

Vad föreställer bilden?
Leriga barn som leker.
Var är personerna på bilden?
Vad är allergier?

En överkänslighet mot ofarliga ämnen i miljön. Kroppen tror att ofarliga ämnen är farliga.
Vad har allergier med mikrober att göra?
När vi utsätts för olika mikrober under barndomen lär sej kroppen vilka främmande ämnen som är farliga och vilka som inte är det. Om den här inlärningen är otillräcklig kan det leda till allergi.
Vad är en anafylaktisk chock?
Varför kan en anafylaktisk chock vara farlig?
Varför kan det vara bra att komma i kontakt med mikrober i naturen när vi är små?
Skulle du vilja vara där var barnen på bilden är? Varför/Varför inte?

Facit till uppgifterna på sidorna 94–95

1.
A) Huden.

Många sjukdomar sprids med utandningsluften, munskydd gör risken mindre för spridningen.

Vaccin gör att kroppen kan utveckla ett inre försvar mot en viss sjukdomsalstrare utan att du behöver få sjukdomen först. Du blir immun mot en viss sjukdom.

2.
A) De kärl där lymfvätskan transporteras. Lymfvätskan är vätska som transporteras från vävnaderna till blodomloppet. De vita blodkropparna transporteras av både blodkärlen och lymfkärlen.

B) En typ av vit blodkropp som förstör främmande mikrober genom att omsluta dem.

C) En typ av vit blodkropp som producerar antikroppar mot mikrober.

D) En kraftig, plötslig och ibland livsfarlig allergisk reaktion, som gör att andningsvägarna sväller.

3. Genom att producera färgämnet melanin.

4. Huden är en yttre barriär som gör att främmande ämnen inte kan ta sej in i kroppen. Därför är det viktigt att huden hålls hel. Talgkörtlarnas fettproduktion gör huden smidig och gör att den inte torkar ut.  Huden är också lite sur, vilket gör att de flesta mikrober inte trivs där. På huden växer också nyttiga bakterier, som ser till att farliga bakterier inte lätt kan börja växa på huden (konkurrens).

5.  
Hudens försvar fungerar alltid.
Falskt.
Alla mikrober är skadliga.
Falskt.
Lymfknutorna renar lymfvätskan.
Sant.
Den sura magsaften är en del av kroppens immunförsvar.
Sant.
I vaccinationer sprutar man in levande mikrober.
Falskt.
Immuniteten förändras inte längre efter födseln.
Falskt.

6.
A) Ett vaccin består endera av en del av en mikrob, ett ämne som mikroben producerar eller en del av mikrobens arvsmassa. När de vita blodkropparna stöter på ämnet som injicerades när du vaccinerades börjar de producera antikroppar mot ämnet. De här lymfocyterna blir sedan minnesceller som aktiveras om du utsätts för mikroben på riktigt.

Ordförklaringar

•    anafylaktisk chock
•    Borrelia
•    borrelios
•    fagocyter
•    hyposensibilisering
•    immunitet
•    inre försvar
•    ljumskar
•    lymfknutor
•    lymfkärl
•    lymfocyter
•    lymfsystemet
•    lymfvätska
•    melanin
•    minnesceller
•    motståndskraft
•    Salmonella
•    svettkörtlar
•    talgkörtlar
•    UV-strålning
•    urdjur
•    vaccination
•    yttre försvar
•    zoonos

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Pandemi-spel för en spelare
När man vaccineras mot en sjukdom blir man immun mot den patogenen och man blir inte alls eller bara lindrigt sjuk av smittan. Man talar om flockimmunitet när en så stor del av befolkningen har vaccinerats och fått immunitet att även de ovaccinerade skyddas. Flockimmunitet uppstår sällan utan vaccinationer.

När man anger hur smittsam en sjukdom är använder man R0-talet (reproduktionstal). R4 betyder att varje sjuk person smittar 4 personer. I kortspelet är R-talet just 4, eftersom varje bildkort kan smitta 4 andra kort (uppåt, nedåt, åt höger och vänster). Mässling har R0-talet 15. Vilket R0-talet är för Covid-19 är ännu inte klarlagt, utan varierar åtminstone mellan 1 och 8 enligt olika forskningsresultat från olika länder. Om R0-talet är 4 bör minst 75 % av befolkningen vaccineras för att uppnå flockimmunitet. Formeln för hur stor procent av befolkningen som skall vaccineras för att man skall uppnå flockimmunitet är (R0 - 1)/R0.

Pdf-dokument att skriva ut.