Människan, del 9

Innehåll

1. Förökning leder till nytt liv
2. Under puberteten börjar könsorganen bilda äggceller och spermier
3. Embryot blir en liten människa i livmodern
4. Människan går igenom flera livsskeden
5. Barn ärver sina föräldrars egenskaper
6. Människan är ett märkvärdigt djur