1. Förökning leder till nytt liv

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    varför förökningen är så viktig
•    hur könet bestäms.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 8–9)

Vad händer på bilden?
En grupp människor/en familj är på picknick i en park.

Vad är gemensamt för alla olika organismer på bilden?
Det finns individer av olika ålder, det finns vuxna och barn.

Arter på den inledande illustrationen:
Djur: nordskogsmyra, koltrast, människa
Växter: tall, rönn, björk

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen, välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 10 Hundvalpar

Vad föreställer bilden?
En vuxen hund och tre hundvalpar som diar.
Vilket fenomen syns på bilden?
Könlig förökning och hur avkomman vid könlig förökning blir olika sina föräldrar (och sina syskon).
Vad betyder könlig förökning?
Varför ser valparna inte exakt ut som sin mamma?
De är inte kloner, utan har fått hälften av sitt genetiska material från mamman och hälften från pappan.
Hur vet du att den vuxna hunden på bilden är mamman och inte pappan?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Har du någonsin sett ett djurs ungar? Vilken art var det? Hur såg ungarna ut? Hur såg föräldrarna ut? På vilket sätt var ungarna annorlunda än en människas baby i samma ålder, tror du?

s. 14 Längd

Vad föreställer bilden?
Unga personer i samma ålder som är olika långa.
Hur gamla är personerna på bilden, tror du?
Vilka slags hormoner har de här personerna börjat bilda mer av?
Könshormoner.
Hur vet du att de här personerna är i puberteten?
Varför är personerna olika långa?

Genetiska faktorer, som också inverkar på hur mycket av olika (köns)hormoner de producerar, och miljöfaktorer, till exempel den mat vi äter och hur vi använder kroppen som barn.
Är personerna i din klass olika långa? Tror du att du och de kommer att fortsätta växa ännu?

s. 16 Kroppsbehåring

Vad föreställer bilden?
Kroppsbehåring hos en människa.
Var på kroppen är håret på bilden?
I armhålan.
Vad är ökning av kroppsbehåringen ett tecken på?
Hos vilka personer växer det hår under armarna?

Hos alla som gått genom puberteten.
När börjar hårväxten under armarna för flickor och pojkar?
Vad tycker du om kroppsbehåring? Finns det någon kroppsbehåring du tycker är bra eller fin? Finns det någon du inte tycker om?

Facit till uppgifterna på sidorna 20–21

1.
A) Fågeln (koltrasten), hunden, myrorna, människorna.

Människorna får vanligen ett barn åt gången, medan hunden och fågeln ofta får flera. Myrdrottningarna får tusentals per år, medan arbetarna inte får avkomma.

2.
A) För könlig förökning behövs sex, alltså minst två individer, medan könlös förökning sker genom att en individ blir flera utan sex.
Vid könlös förökning får avkomman en individs hela genetiska material, avkomman är alltså en klon. Vid könlig förökning blandas det genetiska materialet från två individer, så avkomman har bara hälften av en förälders genetiska material.

B) Hos arter som förökar sej könlöst är avkomman genetisk likadan som sin förälder, medan avkomman hos arter som förökar sej könligt är genetiskt olika sina föräldrar.

3. Det genetiska material vi fått från våra biologiska föräldrar och på miljön där vi växer upp, såsom mat, vänner och klimat.

4.
A) Huden blir fetare, vi växer på längden, kroppen får mer och mörkare behåring.

B) Brösten växer, menstruationen börjar, fettvävnaden i kroppen ökar.

C) Målbrottet, dvs. rösten ändras, pungen och penis växer, kroppsformen ändras.

Ordförklaringar

•    evolution
•    gen
•    genetik
•    könsceller
•    könskromosomer
•    pungen
•    slida
•    X-kromosomen
•    Y-kromosomen
•    östrogen

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Sömnvanor hos olika åldersgrupper
I den här boken handlar forskningskorten om rätt så personliga ämnen. Därför är det viktigt att ta elevernas egen situation och egna intressen tas i beaktande. Vi försöker få eleverna att fundera på och lära sej om sin egen kropp och hur den fungerar på ett positivt sätt.

Pdf-dokument att skriva ut.