3. Embryot blir en liten människa i livmodern

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur en graviditet börjar
•    hur barnet utvecklas under graviditeten
•    hur förlossningen går till.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 34–35)

Vad föreställer bilden?
Fosterutvecklingen hos olika djur.

Vilka djur ser du på bilden?
Människa, råtta, höna.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 36 P-piller

Vad föreställer bilden?
Ett paket p-piller.
Vilket fenomen syns på bilden?
Hur fungerar p-piller?
De innehåller hormoner som förhindrar ägglossning.
Vad används p-piller till?
Till att förhindra graviditet och till att behandla rikliga mensblödningar.
Varför kan en person inte bli gravid utan ägglossning?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Vilka andra preventivmedel känner du till? Hur fungerar de? Varför finns inga p-piller för män? Varför använder människor preventivmedel? Tror du att det alltid funnits preventivmedel? Vad gjorde man förr om det inte fanns preventivmedel? Varför har det inte alltid varit självklart att kvinnor fått använda p-piller? Finns det någon annan orsak att använda preventivmedel än att undvika graviditet?  

s. 38 Tvillingar

Vilket fenomen syns på bilden?
Hur tvillingar blir till.
Vad är skillnaden mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar?
Enäggstvillingar utvecklas från ett enda befruktat ägg som separeras och blir två. Då blir tvillingarna genetiskt likadana. Tvåäggstvillingar utvecklas från två befruktade ägg och då blir tvillingarna lika genetiskt (o)lika som syskon i allmänhet.
Hur nära släkt med varandra är enäggstvillingar?
Hur nära släkt med varandra är tvåäggstvillingar?
Vilken slags tvillingar är vanligare?

Tvåäggstvillingar.
Hur blir enäggstvillingar till?
Hur blir tvåäggstvillingar till?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Känner du några tvillingar? Är de enäggstvillingar eller tvåäggstvillingar? Hur vet du det? Känner du till några trillingar, fyrlingar, eller ännu fler? Skulle du vilja ha en tvilling? Varför/Varför inte?

s. 43 Prematurer

Vad föreställer bilden?
Två prematurer och deras mamma.
Varför är barnen så små?
De är födda före de utvecklats färdigt i livmodern.
Vad är en prematur?
Varför är de nyfödda barnen i mammans famn?

De får värme och trygghet från mamman och kan börja dricka bröstmjölk.
Hur mycket väger en nyfödd baby vanligen?
Har du någonsin sett en nyfödd baby? När då? Hur såg hen ut?

Facit till uppgifterna på sidorna 45–47

1.
A) 3–6 veckor, 8 veckor och 10 veckor.

Människan och råttan utvecklas inne i mammans livmoder, hönan inne i ett ägg utanför mammans kropp.

Alla är ryggradsdjur och släkt med varandra.

2.
A) Till exempel: ett tidigt skede i fosterutvecklingen, mellan befruktad äggcell och foster. När den befruktade äggcellen har delat på sej flera gånger och fäst sej i livmoderväggen.

B) Till exempel: tvillingar som utvecklats från samma befruktade äggcell. Deras genetiska material är identiskt.

C) Till exempel: tvillingar som utvecklats från två olika befruktade äggceller. Deras genetiska material är olika, precis som hos syskon i allmänhet.

D) Till exempel: ett barn som föds för tidigt.

E) Till exempel: en sträng av blodkärl som förenar fostret med mamman. Fostret får det syre och den näring det behöver via navelsträngen.

3.
A) Stämmer.
B) Stämmer inte.
C) Stämmer.
D)
E) Stämmer inte.
F) Stämmer inte.
G) Både och.
H) Stämmer.
I) Babyn kan inte överleva utan en vuxens omvårdnad, behöver inte nödvändigtvis vara mamman.

Ordförklaringar

•    moderkaka
•    navelsträng
•    prematur
•    sammandragningar

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Din barndom
I den här boken handlar forskningskorten om rätt så personliga ämnen. Därför är det viktigt att ta elevernas egen situation och egna intressen tas i beaktande. Vi försöker få eleverna att fundera på och lära sej om sin egen kropp och hur den fungerar på ett positivt sätt.

Pdf-dokument att skriva ut.