4. Människan går igenom flera livsskeden

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur olika skeden följer varandra under livet
•    hur kroppen åldras
•    vad som händer med kroppen när vi dör.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 48–49)

Vad föreställer bilden?
Människans livscykel.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 51 BMX-cyklist

Vad föreställer bilden?
En tonåring som utför något riskfyllt.
Vad gör personen på bilden?
Hen sysslar med BMX, en cykelsport.
Hur gammal tror du att hen är?
Vilka delar av hjärnan utvecklas ännu i 18-årsåldern?
De som har hand om risktagning, kontroll av känslor och lösa problem.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Känner du dig vuxen? När tror du en person blir vuxen? Brukar du ta risker?

s. 53 Händer

Vad föreställer bilden?
Fyra människors händer.
Vilket fenomen föreställer bilden?
Hur människans kropp och hud ändras när vi åldras.
Hur ser du vilken hand som tillhör en ung person och vilken en äldre?
Vad händer med huden när en person åldras?
Den blir tunnare och rynkigare.
Vad händer med kroppen när en person åldras?
Vad blir bättre när en person åldras?
Vem är den äldsta person du känner? Hur märker du att hen är gammal? Vad tycker hen om att göra?

s. 56 Terminalvård

Vad föreställer bilden?
En äldre människa på sjukhus och en närstående.
Vilket fenomen syns på bilden?
Terminalvård, det vill säga vård som lindrar smärta och obehag när en person närmar sej döden.
Varför kan lindriga infektionssjukdomar vara farliga för äldre personer?
Vad betyder terminalvård?
Varför är terminalvård viktigt?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Tycker du att döden är skrämmande? Varför/Varför inte? Skulle du vilja jobba inom terminalvården? Varför/Varför inte?

Facit till uppgifterna på sidorna 59–61

1.
A) Fosterutveckling – baby – småbarnsålder – barndom – tonår/pubertet – vuxendom/ung vuxen – medelålder – ålderdom – död.

Inte nödvändigtvis – alla blir inte nödvändigtvis åldringar.

2. Våra gener, hormoner, vår hjärna, immunförsvaret, miljön, slumpen och livsstil.

Ordförklaringar

•    minnessjukdom
•    övergångsåldern

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Våra livsskeden
I den här boken handlar forskningskorten om rätt så personliga ämnen. Därför är det viktigt att ta elevernas egen situation och egna intressen tas i beaktande. Vi försöker få eleverna att fundera på och lära sej om sin egen kropp och hur den fungerar på ett positivt sätt.

Pdf-dokument att skriva ut.