5. Barn ärver sina föräldrars egenskaper

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    hur olika egenskaper nedärvs
•    hur DNA, kromosomer och gener hänger ihop
•    hur omgivningen påverkar en människas egenskaper.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 62–63)

Vad händer på bilden?
Personer av olika ålder sitter på en soffa och stickar tillsammans.

Hur märks det att personerna på bilden hör till samma familj?
De har alla liknande hår, fräknar, ansiktsform.

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 65 Fräknar

Vad föreställer bilden?
En glad person med glasögon, en kaffekopp, fräknar och lockigt hår.
Vilka av personens egenskaper bestäms av gener?
Det lockiga håret, fräknarna, närsynthet, hudfärgen och humöret.
Vilka av personens egenskaper bestäms av miljön?
Till exempel tändernas skick, humöret och vad hen gillar att dricka.
Vad gör generna i kroppen?
Vad producerar generna för ämnen?
Proteiner.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Har du fräknar? Har någon i din familj glasögon? Kan du ge ett exempel på någon egenskap hos dej själv som bestämts av miljön?

s. 69 Ögonfärg

Vad föreställer bilden?
Tre syskon.
Vilken ögonfärg har personerna på bilden?
Bruna (och gröna?).
Vilka egenskaper visar att personerna är släkt med varandra?
Möjligen ögonfärgen, hårfärgen, ansiktets form.
Vilken är den vanligaste ögonfärgen i världen?
Brun.
Hur många olika gener bestäms ögonfärg av?
Hur många olika ögonfärger har du sett? Vilken färg har dina ögon?

s. 71 Hand

Vad föreställer bilden?
En babys hand med sex fingrar.
Vilket fenomen syns på bilden?
En mutation som leder till att en person har sex istället för fem fingrar per hand.
Vad är en mutation?
En förändring i kromosomer eller gener.
När under en persons liv sker mutationer?
Vad är missfall?

Då embryot eller fostret dör före det föds.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Tror du alla mutationer är farliga? Finns det något bra med mutationer?

Facit till uppgifterna på sidorna 75–77

1.
A) Hudfärg, ögonfärg, fräknar, hårets struktur, kroppsform, intressen?

Längd, intressen, kroppsform.

2.
A) En del av vårt DNA/en kromosom som styr vår utveckling. Gener avgör vilka proteiner våra celler producerar.

B) De olika formerna av en viss gen som finns på kromosomparen. Det finns minst två alleler för varje gen, eftersom vi har två av varje kromosom.

3. Den är inte dominant, så för att få en recessiv egenskap (en egenskap som bestäms av en recessiv allel) så måste du få den allelen från båda dina föräldrar. Om du bara har en recessiv allel så får du den dominanta egenskapen.

4.
A) I det här fallet: två X-kromosomer nere till höger.
B) Kvinna.
C) Personen har tre exemplar av kromosom 21.
D) Downs syndrom.

5.
A) Stark svettlukt och fuktigt öronvax.
B) Svag svettlukt och torrt öronvax.
C) Alla barn får de dominanta egenskaperna.

  

  Äggcell (S) Äggcell (s)
Spermie (S) SS Ss
Spermie (S) SS Ss

 

Ordförklaringar

•    allel
•    cancercell
•    dominant allel
•    mutation
•    recessiv allel
 

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Kroppen och utseendet
I den här boken handlar forskningskorten om rätt så personliga ämnen. Därför är det viktigt att ta elevernas egen situation och egna intressen tas i beaktande. Vi försöker få eleverna att fundera på och lära sej om sin egen kropp och hur den fungerar på ett positivt sätt.

Pdf-dokument att skriva ut.