6. Människan är ett märkvärdigt djur

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

•    var vår egen art utvecklades
•    hur vi är likadana som och hur vi skiljer oss från andra däggdjur
•    vilka egenskaper som är typiska för just människan.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 78–79)

Vad händer på bilden?
En grupp människor grillar och dansar utomhus på sommaren. En person ritar, en person sköter om en baby, två grillar, två dansar, en spelar fiol, en läser.

Finns det några andra djur som dansar?
Till exempel många fåglar kan sägas dansa.

Arter på den inledande illustrationen:
Växter: nattviol

Bildanalysfrågor och -svar

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 81 Bonobo och människa

Vad föreställer bilden?
En bonobo (dvärgschimpans) och en människa som umgås med varandra.
Var är bilden tagen?
Troligen i Centralafrika, där bonobon lever.
Vilka djur syns på bilden?
Människa och bonobo.
Hur syns det att vi är släktingar med bonobor?
Till exempel: huvudets form, kroppsform, tummen kan böjas mot de andra fingrarna.
Hur stor del av vårt genetiska material delar vi med schimpanser?
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Har du någonsin sett en schimpans eller en bonobo? Var då? Tycker du att vi ser likadana ut?

s. 89 Skallar

Vad föreställer bilderna?
Två skallar av olika människoarter.
Vilka arter finns på bilderna?
En tidigare människoart, troligen Homo erectus, och vår egen art, Homo sapiens.
Vilka likheter ser du mellan skallarna?
Vilka skillnader ser du?
Vad beror skillnaderna på?

Vi är olika arter och vi är anpassade till lite olika livsmiljöer och beteenden.
Vilka nya ord och begrepp kan du hitta i bilden eller behöver du för att berätta om bilden?
Hur mycket kan du röra på dina ögonbryn? Kan du röra på ett ögonbryn åt gången? Varför tror du det är viktigt att vi kan använda så många ansiktsuttryck?

s. 91 Solenergi

Vad föreställer bilden?
Ett landskap med ett väldigt stort antal solpaneler.
Vilket fenomen syns på bilden?
Förnybar energi/solenergi.
Varför är miljövänlig teknologi viktig?
Vad betyder miljövänlig teknologi?

Teknologi som inte skadar naturen och som använder så lite resurser som möjligt.
Vilka stora förändringar orsakar människan på jordklotet just nu?
Vilka negativa effekter kan solpaneler som de på bilden ha för miljön?

Landytan kan inte användas till matproduktion, naturen som fanns på området förr, till exempel skog, kanske måste förstöras för att ge plats.
Har du sett solpaneler någonstans? Var då? Tror du att de fungerar bra i Finland? Varför/Varför inte? Var tror du solpaneler fungerar bäst? Vilka andra sätt att producera energi är miljövänliga jämfört med fossila bränslen?

Facit till uppgifterna på sidorna 94–95

1.
A) Vi tillreder vår mat, vi spelar instrument.

2. Till exempel studier av fossil och efterlämningar såsom boplatser. Även studier av genetisk släktskap med andra arter.

3. Likheter: hos alla däggdjur utvecklas ungarna i livmodern och ungen får di efter att den fötts. En eller flera föräldrar tar hand om ungarna efter att de fötts.

Skillnader: vi tillreder mat, vi har skriftspråk, vi spelar instrument.

4.
A) Till exempel: ditt grepp är mindre säkert, det är svårare.
B) Till exempel: det är svårt att få tag på gaffeln och lyfta upp den, rörelserna är mindre exakta.
C) Till exempel: vi har kunnat utveckla och använda mer exakta verktyg, vi har kunnat plocka upp saker bättre.

5.
A) Ja, efter att nutidsmänniskan, neandertalmänniskan och denisovamänniskan uppkommit för ca. 250 000 år sedan tills Homo erectus dog ut för ca. 110 000 år sedan. En del forskare anser att neandertalmänniskan och denisovamänniskan dog ut för 30 000 år sedan.
B) I centrala och mellersta Europa och Mellanöstern.
C) Centrala och södra Asien.
D) I hela Afrika och i södra delarna av Asien.
E) Ja, nutidsmänniskan och Homo erectus levde båda i Afrika. Nutidsmänniskan levde samtidigt och på samma ställen som denisovamänniskan och neandertalmänniskan.

Ordförklaringar

•    primater

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Det bästa med mig är ...
I den här boken handlar forskningskorten om rätt så personliga ämnen. Därför är det viktigt att ta elevernas egen situation och egna intressen tas i beaktande. Vi försöker få eleverna att fundera på och lära sej om sin egen kropp och hur den fungerar på ett positivt sätt.

Pdf-dokument att skriva ut.