Skogens ekosystem, del 4

Innehåll

  1. Det växer mycket skog på jorden
  2. Skogen växer i flera skikt
  3. Jordmånen bestämmer skogstypen
  4. I Finland finns det många myrar
  5. Naturens historia, från istiden till i dag