4. I Finland finns det många myrar

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

 • känna igen en myr
 • varför det finns så många myrar i Finland
 • de viktigaste växtarterna och djurarterna på myrarna
 • varför myrarna är viktiga ekosystem.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 72–73)

Vad gör personen på myren?
Hen fångar insekter med sin håv.

Hur skulle det kännas att gå här?
Varmt i luften men det skulle kännas vått om fötterna. Marken skulle kanske gunga lite, och det skulle vara mjukt.

Arter på den inledande illustrationen:

Djur: skogsödla, gungflymosaikslända (flygande), fyrfläckad trollslända (på tallen), kärrspindel, älgspillning.

Växter: tall, getpors/skvattram, daggört, tranbär, vitmossor, tuvull, rosling, dystarr.

Bildanalysfrågor och -svar 

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 74 Vitmossa 

Vad föreställer bilden? 

Vilken sorts organism finns på bilden? 

Varför är den nedersta delen av mossan brun? 
Mossor har inga rötter. De bruna delarna är stam och blad som börjat brytas ner. Till slut blir de torv.

Hur klarar sig vitmossan när den torkar ut? 
Vitmossan lagrar mycket vatten i sina celler, som syns på mikroskopbilden.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Hur tror du vitmossan känns om du håller den i handen?

Har du sett vitmossa? Var då?

s. 80 Myrfotboll

Vad händer på bilden?

Varför spelar de fotboll på myren?

Hur vet du att det är en myr?

Varför tror du världsmästerskapen i myrfotboll spelas i Finland?
Finland har många myrar och många aktiviteter som görs på myrar.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du varit på en myr? Vad gjorde du på myren? Varför var du där?

Skulle du tycka om att springa eller spela fotboll på en myr?

s. 83 Daggört

Vad händer på bilden? 

Vilka arter eller organismer känner du igen?

Varför sitter myggan fast på daggörten? 

Vad är dropparna som syns på växtens blad? 
De är söta och klibbiga droppar som lockar insekter till sig och också får dem att fastna så att daggörten kan fånga insekterna.

Varför använder daggörten insekter som mat? 
Myrarna är väldigt näringsfattiga, så det är svårt för växter att få alla de näringsämnen de behöver från marken. Köttätande växter kan i stället få dem från djur.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du sett en daggört eller någon annan köttätande växt någon gång?

Facit till uppgifterna på sidorna 84–85

1. 
A)
De måste kunna växa på våta och näringsfattiga ställen. De måste också kunna klara sig vid torka och i direkt solsken eftersom det sällan finns stora träd.

Djur: skogsödla, gungflymosaikslända (flygande), fyrfläckad trollslända (på tallen), kärrspindel, älgspillning.

Växter: tall, getpors/skvattram, daggört, tranbär, vitmossor, tuvull, rosling, dystarr.

Det är för vått för träd att växa sig stora på myrar. Dessutom är torven för mjuk för att hålla ett stort träd stadigt, rötterna får inte tillräckligt bra fäste.

2. 
A)
Land som stiger upp ur havet på grund av landhöjningen, sjöar som växer igen, gropar i skogar som samlar vatten.

B) Många arter som lever på myrar lever ingen annanstans. Många djur får också sin mat från myrarna. De är också viktiga vattenmagasin och kolsänkor.

C) De dikas inte längre och diken kan täppas till. Områden med myrar skyddas också så att ingen kan förstöra dem.

5. Den är inte fridlyst.

Ordförklaringar

 • dy 
 • fattigkärr
 • hotad art 
 • köttätande växt  
 • myrtyp 
 • naturtillstånd 
 • rikkärr 
 • skogskärr
 • tallmyr

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt.
Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Hur mycket vatten suger olika jordarter upp?

Låt eleverna ställa hypoteser om de olika jordarternas förmåga att hålla kvar vatten. De kan gärna diskutera tillsammans med någon kompis och motivera sina åsikter.

Jordarter med stora korn håller kvar mindre vatten än lera och finkornig jord.

Sandjord torkar lätt eftersom vattnet snabbt rinner ner mellan sandkornen.

Moränen hålls fuktigare eftersom den innehåller lera. Jordmånen, fuktigheten och ljuset avgör vilka växter som växer i en skog.

Pdf-dokument att skriva ut.