1. På sommaren växer organismerna

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

 • vad som är typiskt för sommaren som årstid
 • uppskatta hur gammalt och hur högt ett träd är
 • räkna hur snabbt ett träd växer.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 8–9) 

Hur vet du att det är sommar på bilden?
Till exempel vädret är varmt, växterna blommar och lövträden har löv, insekterna flyger, fåglarna häckar, människorna odlar mat utomhus.

Arter på den inledande illustrationen: 

Djur: björktrast, svartvit flugsnappare, myggor, tegelröd ängstrollslända, människor.

Växter: vass, sjösäv, björk, asp, fackelblomster, gul näckros.

Bildanalysfrågor och -svar 

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 10 Årstider i skogen

Vilket fenomen visas på bilderna?

Vilka organismer finns på bilderna?

Hurdan skog syns på bilderna? 
En lövskog i ett område med fyra årstider, möjligen i Norden.

Vilka ljud tror du skulle höras om du var i skogen under de olika årstiderna?

Varför ser björkarna olika ut på de olika bilderna?

Vilka utmaningar tror du att björkarna på de olika bilderna har? 
På hösten måste träden samla in klorofyllet och höststormar kan fälla träd. På vintern är det kallt och träden kan inte ta upp vatten eftersom vattnet blivit till is. På våren kan marken ännu vara frusen när bladen börjar utvecklas. På sommaren finns många organismer som vill äta björkens blad.

Hur tror du att klimatförändringen skulle kunna ändra på miljön i bildserien? Vad skulle förändras under de olika årstiderna?

Vilka nya ord och begrepp kan du hitta på bilderna eller behöver du för att berätta om bilderna?

Har du en favoritårstid? Varför är just den årstiden din favorit? Tycker du om att det finns olika årstider?

s. 14 Tallpollen

Vilket fenomen syns på bilden? 

Vilken arts pollen syns på bilden?

Vad är pollen? 
Pollen innehåller växternas hanliga könsceller. Pollen sprids med hjälp av vind, vatten eller insekter.

Varför hamnar tallpollen i vattnet? 
Tallens pollen sprids med vinden. Tallarna producerar enorma mängder pollen så att åtminstone en del kommer fram till en annan tall. En stor del hamnar på marken eller i vattnet.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett pollen? Var såg du det, var det på vattnet som på bilden, på en bil, på marken eller någon annanstans?

s. 17 Rävungar

Vad händer på bilden? 

Vilken art syns på bilden?

Vilken tid på året är det på bilden?

Vad äter rävarna? 
Rävar äter sorkar, möss, insekter, bär och as.

Varför leker rävungarna med varandra? 
De leker för att lära sig använda sina kroppar och bygga upp muskler. På så sätt kan de sedan jaga, springa och umgås med andra rävar.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett en räv? Var då? Vad gjorde räven?

s. 19 Myror

Vilket djur finns på bilden? 

Vad händer på bilden? 
En drottning och en arbetare kommunicerar med varandra genom att använda sina antenner. 

Varför har en av myrorna vingar? 
En av myrorna är en drottning. Hon behöver vingarna för att hitta en hane att para sig med. När hon parat sig drar hon av sig vingarna. I myrstacken skulle vingarna vara i vägen.

Vilka är skillnaderna mellan arbetarmyror och drottningar? 
Arbetarmyror kan inte föröka sig. De tar hand om boet, äggen, larverna och drottningen och samlar in mat. Drottningen lägger ägg som blir till arbetarmyror och ibland till nya drottningar eller hanar.

Var lever myror? 

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett en myra med vingar? Var då? 

Har du sett ett myrbo? Var då? Hur såg det ut?

Facit till uppgifterna på sidorna 20–21

1. 
A)
Till exempel björktrasten ruvar ägg, fackelblomstret och sjösäven blommar, björkarnas blad är utvecklade, insekterna flyger, människorna simmar och odlar grönsaker.
Bilden är troligtvis tagen i södra Finland eller längs kusten – åtminstone inte i Lappland. Sjösäv växer bara vid sötvatten. Trädens form och sammansättning tyder på att bilden inte är från norra Finland.

2. 
A)
Till exempel den tid då växterna växer.

B) Till exempel det skott som växer ur toppen av trädet under ett år.

3. Vårveden är ljusare och består av större celler, medan sommarveden är mörkare och består av mindre celler.

4. Insekterna är en viktig del av nästan alla naturtyper. Det finns jättemånga olika insekter och de har olika inverkan på sin miljö. Till exempel pollinerar de växter, vilket hjälper växterna att föröka sig, transporterar växters frön, är viktiga nedbrytare och utgör föda för många andra djur.

6. 
A)
På tundran finns snö trots att det är sommar. I lövskogen växer mycket fler (och större) växter och är finns träd. I lövskogen finns blommande örter. Tundran ser kargare ut.

B) I lövskogen växer träd, örter och buskar. Det finns mycket vegetation och många olika växtarter. På taigan växer mest ris och mycket färre örter. Vegetationen är låg. 

C) På tundran i norra Finland är sommaren kortare än i södra Finlands lövskogar. Det finns mycket ljus men temperaturen är lägre. Växterna växer bäst när temperaturen är över 5 grader Celsius, så vegetationsperioden är kort i norra Finland.

Ordförklaringar 

 • arbetare
 • drottning
 • drönare 
 • myrsyra
 • samhälle 
 • vegetationsperiod 
 • årsring 
 • årsskott

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Mät trädets höjd

I stället för att mäta avståndet med ett måttband kan ni testa att mäta med steg. Ni behöver då först mäta hur långa steg eleverna tar. Eleverna kan testa att mäta lövträds höjd under olika årstider för att se om de upplever att lövverket gör någon skillnad även på trädets höjd. 

Låt gärna eleverna uppskatta hur högt trädet är innan de börjar med själva mätningen. Be dem sedan jämföra resultatet med uppskattningen. Efter detta kan de ta sig an nya träd på samma sätt och se om deras förmåga att uppskatta höjden förbättras.

Pdf-dokument att skriva ut.