2. På hösten förbereder sig naturen för vintern

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

  • vad som är typiskt för hösten som årstid
  • hur växter och djur förbereder sig inför vintern.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 22–23) 

Hur vet du att det är höst på bilden?
Till exempel lövträden och buskarna har gula blad, blåbärsriset har röda blad, det finns svamp, tranorna flyttar.

Vilka naturtyper känner du igen?
En myr och en blandskog.

Arter på den inledande illustrationen:

Djur: lavskrika, tranor, människor, brun skogssnigel.

Växter: tall, dvärgbjörk, blåbärsris, vitmossa, tranbär, björk, gran.

Övrigt: tallsopp.

Bildanalysfrågor och -svar 

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 24 Gäss på åker

Vilka organismer kan du se på bilden? 

Vilket fenomen visas på bilden? 
Gässens förberedelse för höstflytten.

Varför samlas fåglarna innan de flyttar? 
De samlas för att äta innan de flyger iväg och så att de kan flytta tillsammans.

När flyttar fåglarna från Finland och när kommer de tillbaka?

Varför flyttar fåglarna? 
De flyttar för att de inte kan få tillräckligt med mat i Finland under vintern.

Hur tror du stället ser ut på våren?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du sett flyttande fåglar? Var då? Hur visste du att de höll på att flytta? Finns det en plats nära ditt hem där det alltid samlas flyttfåglar? Vilken fågelart är det som samlas då?

s. 26 Ruska

Vilket fenomen visas på bilden? 

Var tror du att bilden har tagits? 

Vilken typ av skog syns på bilden? 
Blandskog.

Varför är bara en del av träden gula eller orange? 
Barrträden tappar inte sina blad (barren) till hösten och förblir gröna. Det är lövträden som blivit gula.

Hur tror du platsen ser ut på sommaren? Vad är annorlunda?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du sett ruska eller höstglöd? Var då? 

s. 30 Svampens byggnad

Vilken slags organism syns på bilden? 

Vad föreställer bilden? 

Vilka olika delar av svampen syns på bilden?

Hur förökar sig svampen?
Med sporer som produceras av fruktkroppen.

Varför gör svampen en fruktkropp? 
För att kunna föröka sig.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Brukar du plocka svamp? Var då? 

Tycker du om att äta svamp?

Facit till uppgifterna på sidorna 35–37

1. 
A)
Lövträden tappar sina löv till vintern. Innan dess bryter de ner och samlar in det gröna klorofyllet från bladen och löven blir då gula eller orangefärgade. Barrträden tappar inte bladen till vintern och hålls gröna året runt.

Bilden föreställer naturen i norra Finland där det finns fjäll, många myrar och lavskrikor.

3. På våren öppnas bladknopparna och trädet börjar växa. På sommaren blommar trädet och fortsätter växa. På hösten blir tillväxten långsammare och trädet förbereder sig för vintern. På vintern är trädet i vila och växer inte alls.

5. 
A)
Björkens löv blir gula då den bryter ner klorofyllet i bladen. Den lagrar energi och näringsämnen i knoppar, stammen och rötterna. Den slutar växa.

B) Stackmyrorna samlas i de underjordiska delarna av stacken där temperaturen är lite högre. 

C) Ekorren samlar mat i vinterförråd och bygger också ett varmt vinterbo.

Ordförklaringar 

  • barr 
  • fruktkropp 
  • mycel

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

En lyckad svamputfärd

  • Eleverna kan använda engångshandskar när de hanterar svampen, då behöver man inte vara så försiktig med okända eventuellt giftiga svampar. Tvätta alltid händerna efter svamplektionen.
  • Smaka aldrig på svampar i skogen även om du själv vet att svampen är ofarlig, eleverna kan göra samma i en annan situation med en giftsvamp.
  • Ett vitt tyg eller en vaxduk kan fungera som underlag när man ställer ut svamparna. Då kan man skriva olika svampgrupper och rita modell direkt på underlaget vilket underlättar grupperingen.
  • Laminerade bilder av de vanligaste svamparna kan tas med ut i skogen och placeras ut här och där om det är dåligt med svamp. Eleverna ”plockar” då dessa svampar i stället och grupperar dem.
  • Tänk på att förvara plockad svamp svalt.

Pdf-dokument att skriva ut.