2. Ekonomiskogen producerar pengar

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

 • känna igen en naturskog och en ekonomiskog
 • de olika skedena i skogsodling
 • vad man kan producera av trä
 • att skogarna är viktiga för Finlands ekonomi
 • vad bioekonomi är.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 22–23) 

Vilka saker på bilden är gjorda av trä? 
Möbler, golv, vedklabbar, vedkorg, tidning, böcker, ram.

(Även mindre självklara: viskoströja, blomkruka av träkomposit, högtalare gjord av biokomposit/cellulosa, cellofan.)

Arter på den inledande illustrationen:

Djur: människa, Tyrannosaurus rex (i ramen).

Växter: tall, prästhavre (Billbergia nutans, krukväxten).

Bildanalysfrågor och -svar 

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 26 Årsringar

Vilket fenomen finns på bilden?
Årsringar, som visar hur gammalt ett träd är.

Vilken del av trädet syns på bilden?
En genomskärning / Ett tvärsnitt av trädet, så det som syns är ved och bark.

Hur kan du veta att alla tre träd är lika gamla? 
De har lika många årsringar.

Varför är träden olika stora? 
De har vuxit olika snabbt.

Vad kan det bero på? 
Till exempel hur mycket näring och vatten det finns där trädet växer, hur lång vegetationsperioden är.

Var tror du att det största och det minsta trädet vuxit?

Vad tror du de olika träden används till om de avverkas? 
Ett träd som växer snabbt har tjocka årsringar och mjuk ved. Det kan användas till exempel till stockar och bräder. Ett träd som växer långsamt har smala årsringar och hård ved, som används till exempel i dörrar och fönsterkarmar. Vad de används till beror också på hur raka träden är och hur greniga de är, vilket inte syns på bilden.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett årsringar? Har du sett ett väldigt gammalt träd? Vilket slags träd var det? Hur såg det ut? 

s. 29 Träprodukter

Vad finns på de olika bilderna? 
Olika produkter gjorda av trä.

Vilka produkter tror du är traditionella och vilka nya?

Vad används de olika produkterna till?

Vilka andra material liknar de nya materialen? 
Plast och gips.

Varför är det bra att ersätta till exempel plast med ett träbaserat material? 
De nya materialen kan brytas ner i naturen så att de inte skräpar ner som plast gör, i till exempel hav och på soptippar.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Vilka av produkterna har du använt? Har du använt någon av produkterna men inte insett att den är gjord av trä? 

s. 32 Sektionsfällning

Vilket fenomen syns på bilden? 

Varför görs sektionsfällning? 
För att det ibland inte finns rum att fälla ett helt träd på ett säkert sätt på en gång, till exempel då det finns hus eller elledningar i närheten.

Vilka slags skydd har skogsarbetaren på bilden?

Varför behöver skogsarbetaren de här skydden?

Vilka är riskerna med att jobba med sektionsfällning, tror du?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett då ett träd har fällts? Har du någonsin klättrat i ett träd? Skulle du vilja jobba med att klättra upp i träd och fälla dem? Känner du någon som troligen skulle gilla det?

Facit till uppgifterna på sidorna 33–35

1. 
A)
Viskoströja, blomkruka av träkomposit, högtalare gjord av biokomposit/cellulosa, cellofan.

2. 
A)
 ekonomiskog = Skog som odlas för avverkning, alltså för att tjäna pengar.

massaved = Ved som används för att tillverka pappersmassa, oftast ved som fås vid gallring samt toppar och grenar.

bioekonomi = Industri som bygger på förnybara naturresurser och råvaror.

3. Plantskog – ungskog – skog som är mogen för avverkning – avverkning.

4. Till exempel tunna förpackningsmaterial, tunna hinnor som kan användas för medicinskt bruk, tyger.

5. Till exempel genom att använda ved, bark, restprodukter från sågverk, avfall från cellulosaindustrin.

6. 
A)
Till exempel: ved huggs och transporteras till en cellulosafabrik där den görs till pappersmassa/cellulosa. Massan bleks och behandlas så att den blir glänsande (beroende på tidningen). Pappret transporteras till tryckeriet där tidningen trycks. Från tryckeriet transporteras tidningen vidare och hamnar slutligen i butiken/i din postlåda.

Massamaterialet kan också fås från återvunnet papper.

B) Det beror på vad du gör med tidningen. Den kan återvinnas som pappersavfall, brännas hemma eller brännas som energiavfall.

C) Avverkning påverkar skogen både genom att träd huggs ner och genom att skogsvägar byggs och skogsmaskiner kör i skogen. Inom cellulosaindustrin används miljöfarliga kemikalier. Transporterna, liksom de flesta andra delar av produktionen, skapar koldioxidutsläpp.

Ordförklaringar 

 • bioekonomi
 • bioenergi 
 • ekonomiskog
 • komposit
 • massaved 
 • stock

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Papprets egenskaper

Välj gärna så olika papper som möjligt för att få tydligare skillnader i resultaten. Låt också eleverna fundera på om de kommer på någon pappersprodukt som de efter denna undersökning tycker att man borde byta ut papperstyp på.

Pdf-dokument att skriva ut.