5. Vi mår bra av att vistas i skogen

Kapitlets målsättningar är att eleven ska lära sig:

  • reglerna för att röra sig i naturen
  • vad naturen erbjuder människan
  • värdesätta allemansrätten.

Diskussion kring inledningsbilden (s. 70–71) 

Vilken naturtyp syns på bilden? 
En blandskog.

Arter på den inledande illustrationen:

Djur: pärluggla (vinter), stare och bofink (vår), trädkrypare och svartvit flugsnappare (sommar), sidensvansar (höst), människor.

Växter: gran, tall, björk, rönn, vitsippor (vår), blåbär (sommar), lingon (höst).

Övrigt: skägglav, kantareller och rödbrun stensopp (höst).

Bildanalysfrågor och -svar 

Här finns frågor som förslag till ganska fri bildanalys. Du kan använda frågeorden på pärmen (del 1–3), välja bland frågorna här under eller formulera helt egna frågor och funderingar. Till en del frågor har vi samlat bakgrundsinformation som du får använda om du vill.

s. 72 Tältning

Vad föreställer bilden? 

Var tror du bilden är tagen? 
I den finländska skärgården, i Kvarken.

Hurdan naturtyp är bilden tagen i?

Var får du tälta i Finland?
Var som helst förutom på gårdar, åkrar eller planteringar.

Vad får du inte göra om du tältar någonstans? 

Vad är allemansrätten?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du tältat någon gång? Var då? Var skulle du vilja tälta?

s. 75 Jakt

Vad händer på bilden? 

Vilka organismer ser du på bilden?
Till exempel tallar, granar, björkar, älg, människa.

Varför skjuter jägaren älgen?

Vem får jaga?
Personer som har tagit ett jaktkort, vilket betyder att de gjort en jägarexamen. För att få jaktkort måste personen känna till reglerna om jakt, kunna känna igen de arter som jagas, ha kunskap om de vapen som används.

Varför finns det olika jakttider för olika djur?

Varför måste jägare klä sig på ett visst sätt? 
Så att de syns väl i terrängen. Om där finns många jägare är det viktigt att synas.

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Vad tycker du om jakt? Känner du någon som är jägare?

s. 76 Varg

Vilket fenomen visas på bilden?

Vilken organism finns på bilden? 

Hur kan forskare lägga ett halsband med radiosändare på en varg? 
Genom att söva den.

Varför är det viktigt för forskare att kunna följa med var vargar rör sig? 
På så sätt kan forskarna lära sig om vargarnas revir, hur långt de rör sig, vilka andra vargar de möter, om de kommer nära bosättning.

Var finns det vargar?

Vilka nya ord och begrepp behöver du för att berätta om bilden?

Har du någonsin sett en varg? Var då? Tycker du det är bra att vargarna blir fler? Varför/Varför inte? 

Har du läst om vargar som rört sig nära där människor bor? Vad hände?

Övningar för att tänka källkritiskt

1. Ekonomiskogar och naturskogar

Du har nu läst om 
både ekonomiskogar och naturskogar.
Gör en lista med fördelar och nackdelar 
med båda skogstyperna.
Tänk dig sedan att du vill göra 
en propagandatext för en av skogstyperna.
Du får inte skriva osanningar 
men du får lyfta upp fördelarna så mycket du vill. 
Gör sedan en likadan propagandatext 
om den andra skogstypen
och jämför resultaten.
Fundera sedan vem som verkligen 
skulle kunna skriva en sådan text.

2. Sojabönan

Ta reda på fakta om sojabönan.
Hur och var odlas den?
Vad använder människorna den till?
Vilka fördelar och nackdelar finns det med sojaodling?

A) Tänk dig att du ska delta i 
en demonstration mot sojaodling.
Skriv slagord som du tänker kunde finnas 
på de plakat som ni bär under demonstrationen.

B) Tänk dig att du ska delta i 
en demonstration för sojaodling.
Skriv slagord som du tänker kunde finnas 
på de plakat som ni bär under demonstrationen.

3. Ska lupiner få finnas i Finland?

Lupinen räknas som en invasiv art,
alltså en art som inte ursprungligen funnits i Finland
men som påverkar ekosystemet.
Leta på internet upp texter 
som säger att lupinen ska få finnas kvar i Finland
och texter som säger att vi behöver utrota lupinen.
Granska källorna enligt råden för källkritik 
som finns på pärmens insida.
Vilken slutsats kommer du till angående lupinen?
Motivera din åsikt.

Facit till uppgifterna på sidorna 80–81

1. 
A)
De rör sig i naturen, de tältar, de plockar bär.

Blåbär, rönnbär.

2. Du får röra dig i naturen men inte på gårdar, åkrar eller planteringar, du får tälta, du får plocka bär, svamp och blommor om de inte är skyddade, du får meta och pilka, och du får röra dig över vattendrag och isar.

3. Blåbär, lingon, havtorn, hjortron, vildhallon, tranbär, odon, rönnbär, kråkbär.

4. För att skydda dem så att populationerna förblir starka.

5. 
A)
Populationen blir mindre och det finns färre vuxna djur i framtiden som kan föröka sig.

B) Populationen blir lite mindre och mindre mångfaldig. 

C) Populationen blir mindre eftersom älgkon inte kan föda fler ungar i framtiden. Dessutom förlorar älgpopulationen en del av sin mångfald när en individ skjuts.

Ordförklaringar 

  • allemansrätten 
  • allergi
  • mineraler
  • stora rovdjur 
  • vitamin

Pdf-dokument att skriva ut. Kontrollera inställningarna på din skrivare så att korten skrivs ut rätt. Ordet ska finnas på kortets ena sida och förklaringen på andra sidan.

Forskningskort

Vad tycker du om i skogen?

Om det är kallt och fuktigt på marken kan det vara bra med ett sittunderlag. Eleven kan filma en kort snutt där hen panorerar omgivningen runt sig själv. Då kan man även lyssna på ljuden i klassen tillsammans efteråt. 

Eleverna får gärna motivera varför de valt just den platsen. Vad tilltalar olika människor i naturen?

Pfd-dokument att skriva ut.